Rozdzielność majątkowa – na czym polega?

W większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego mamy do czynienia z powstaniem wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Stan taki możemy przerwać poprzez wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Jak to zrobić i w jakich przypadkach jest to wskazane? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule.

Rozdzielność majątkowa po zawarciu małżeństwa

Rozdzielność majątkową stosujemy w przypadku kiedy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, która obarczona jest wysokim ryzykiem, zachodzi wtedy obawa egzekucji długów z majątku współmałżonka. W trakcie trwania wspólności majątkowej długi jednego z małżonków mogą być ściągane także z majątku drugiej strony. Zobowiązania w stosunku do kontrahentów, zaległości podatkowe i w ZUS, powodują, że osoby prowadzące działalność gospodarczą o wysokim stopniu ryzyka, często ustanawiają rozdzielność majątkową w celu ochrony swojego majątku.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Są dwa podstawowe sposoby przez które może powstać rozdzielność majątkowa:

  • rozdzielność majątkowa dobrowolna,
  • rozdzielność majątkowa przymusowa.

Dobrowolna rozdzielność majątkowa dzieli się  dodatkowo na zwykłą rozdzielność majątkową i rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Zdarzają się, także sytuacje kiedy jedno z małżonków trwoni majątek wspólny lub nie przyczyna się do jego powiększania. Jedna ze stron utrzymuje rodzinę, zarabia i buduje wspólny majątek, natomiast druga trwoni pieniądze np. przez uzależnienie od hazardu, alkoholizm etc. Tak stan jest także wskazaniem do ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej.

Na czym polega rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

Instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego małżonkowi, który np. zajmuje się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, co z tym idzie nie ma własnych dochodów.  

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Dzięki rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków każdy z małżonków ma zapewniony sprawiedliwy udział w dorobku współmałżonka, np. w razie rozwodu.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkową można ustanowić w sądzie lub u notariusza. Zdecydowanie prostszymi szybszym sposobem jest podpisanie specjalnej umowy w formie aktu notarialnego zwanej intercyzą, która ustanawia rozdzielność majątkową.

Druga opcja to ustanowienie rozdzielności majątkowej na drodze sądowej, najczęściej stosowana jest w przypadku niewłaściwego postępowania współmałżonka. Pozew o ustanowienie rozdzielności należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego małżonka. W pozwie należy opisać ważne powody z jakich żądamy ustanowienia rozdzielności majątkowe. W przypadku sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej, warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Ile trwa ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Podpisanie intercyzy u notariusza to kwestia jednego dania, jeżeli małżonkowie są zgodni co do treści zawieranej umowy sprawa może odbyć się szybko i bezboleśnie.

Inaczej jest w przypadku sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej, sprawy sądowe mogą ciągnąć się bardzo długo, nawet do 2 lat. Warto w takich przypadkach skorzystać z pomocy kancelarii, która przyspieszy postępowanie i profesjonalnie przeprowadzi nas przez cały proces.

Co mi daje rozdzielność majątkowa w małżeństwie?

Rozdzielność majątkowa pozwala rozdzielić majątek współmałżonków. Dzięki temu w trakcie trwania małżeństwa możemy swobodnie zarządzać swoim majątkiem osobistym.

Bardzo istotnym aspektem rozdzielności majątkowej jest ochrona przed długami współmałżonka. Posiadając rozdzielność nie odpowiadamy za długi drugiej strony, każde z małżonków oddzielnie odpowiada za zobowiązania powstałe na skutek zdarzeń prawnych.

O podpisaniu intercyzy powinny pomyśleć osoby wykonujące zawody obarczone odpowiedzialnością finansową (np.  lekarz lub notariusz) oraz przedsiębiorcy prowadzący firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jakie są minusy rozdzielności majątkowej?

Podstawową wadą rozdzielności majątkowej jest brak możliwości wspólnego zaciągania zobowiązań przez małżonków. Jest to szczególnie istotne w przypadku gdy małżeństwo chciałoby na przykład zaciągnąć kredyt na zakup wspólnego mieszkania. Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu w takim przypadku może być utrudnione, ponieważ zdolność kredytowa każdego z małżonków liczona jest osobno, często jest ona dużo niższa niż liczona dla małżeństwa trwającego we wspólności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa – Adwokat Katowice

Planując rozdzielność majątkową warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, który przeanalizuje sprawę i przedstawi nam wszystkie za i przeciw. Świetnie sprawdzi się w takiej sytuacji specjalista od podziału majątku. Czasami nie warto ryzykować prowadząc sprawę na własną rękę, znacznie lepiej będzie powierzyć ją specjalistom – zwłaszcza, jeżeli sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana. 

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów