Rola opinii wydanych przez Opiniodawczy Zespół Sądowy Specjalistów w sprawach rodzinnych

Zgodnie z ustawą o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015 roku przy sądach okręgowych działają zespoły specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zadaniem wskazanych OZSS jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Ponadto zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. W praktyce zespoły te zastąpiły wcześniej działające rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne (RODK).

Opiniodawczy zespół sądowych specjalistów jest w praktyce bardzo często wykorzystywany w trakcie postępowań w sprawach rodzinnych. Wnioski opinii sporządzonej przez Zespół bardzo często stanowią podstawę rozstrzygnięcia sądu w sprawie dotyczącej małoletnich dzieci (np. ustalenia kontaktów, powierzenia władzy rodzicielskiej, rozwodu, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka etc.). Dzieje się tak bowiem opinia Zespołu ma charakter kompleksowy i powstaje co do zasady po wnikliwej analizie akt sprawy i bezpośrednim badaniu osób, których sprawa dotyczy. Czas oczekiwania na badanie jest często bardzo długi z uwagi na mnogość opinii które sądy aktualnie zlecają Zespołom. Podkreślenia wymaga, że zakres i cel badania zawsze określa sąd w odrębnym postanowieniu o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii OZSS. Dla przykładu warto wskazać, iż przedmiotem ustaleń specjalistów może być określenie więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ustalenie czy istnieje możliwość szerokich kontaktów rodzica z dzieckiem lub w jaki sposób kontakty te winny być ustalone, aby były satysfakcjonujące dla dziecka. Ponadto Zespół może stwierdzić czy u dziecka występuje konflikt lojalnościowy lub czy dziecko jest poddawane manipulacji przez któregokolwiek z rodziców. Teza dowodowa badania winna być dostosowana do okoliczności konkretnej sprawy. Strony postępowania sądowego, w którym zostaje dopuszczony dowód z opinii OZSS, mogą zgłaszać swoje propozycje w zakresie tego co powinno być przedmiotem badania. Badanie odbywa się w siedzibie Zespołu właściwego dla sądu, który zlecił jego przeprowadzenie. Natomiast długość trwania badania jest uzależniona od tego co Zespół w jego trakcie ma ustalić i ile osób obejmuje. Bardzo często trwa ono jednak kilka godzin, dlatego warto być na to przygotowanym.

Leave a Comment

O autorze

Jakub Szproch

Specjalista ds. komunikacji

O MNIE

Fotograf freelancer oraz ilustrator.

Specjalizuje się w fotografii portretu, aktu oraz mody. Posiada w portfolio kilkanaście międzynarodowych publikacji oraz wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich. Współautor grupowej wystawy najlepszych dyplomów Fotoedukacji. Zajmuje się obsługą mediów społecznościowych i kreowaniem wizerunku w social mediach.

Z pasji hodowca zwierząt egzotycznych. W wolnym czasie bierze udział w wernisażach oraz doskonali swoje portfolio. Relaksuje się przy literaturze i muzyce.

KONTAKT

E-mail: j.szproch@pirozek.pl

Tel: +48 730 556 100


Więcej artykułów