Przewlekłość działań kopalni w sporach górniczych – co robić?

szkody górnicze

Wniosek o naprawienie szkody – zgłoszenie szkody poprzedzonej dokładną analizą zniszczeń nieruchomości to jeden z ważniejszych etapów postępowania w sprawach o naprawienie szkody pochodzenia górniczego. Szczególnie ważnym elementem takiego wniosku jest dokładny oraz skrupulatny opis tego co w nieruchomości zostało zniszczone.

Zgodnie z treścią art. 151 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, sądowe dochodzenie roszczeń jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego. Następnie ustawodawca wskazał, że warunek wyczerpania postępowania ugodowego
jest spełniony, jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni, chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin.

Inicjacja opisywanego postępowania ugodowego następuje poprzez złożenie wniosku o naprawienie szkody – zgłoszenie szkody. Dlatego też, jak wyżej wskazano, jest to jeden z ważniejszych etapów całego postępowania. Gdyby zaniechać postępowania ugodowego i od razu skierować sprawę na drogę sądową, powództwo mogłoby okazać się przedwczesne, przez co w konsekwencji zostać oddalone.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, ustawodawca wyznaczył kopalni 30 dniowy termin liczony od dnia, w którym wpłynął wniosek poszkodowanego o naprawienie szkody,
na zakończenie opisywanego postępowania.

Rzadko jednak zdarza się, iż kopalnia w terminie 30 dni jest w stanie przeprowadzić oględziny nieruchomości połączone z wyceną dokonanych szkód. Co do zasady kopalnia przed upływem 30 dniowego terminu kieruje na oględziny pracowników, których zadaniem jest sporządzenie protokołu zawierającego opis szkód. Wtedy też pracownicy kopalni informują, że w najbliższym czasie zjawi się kolejny pracownik, który wyceni szkody. Zdarza się, iż to właśnie w tym momencie kontakt z kopalnią zamiera.

Trudno znaleźć przyczyn w przewlekłości działań kopalni. Warto jednak mieść świadomość przysługujących uprawnień. Kiedy nastąpił upływ 30 dniowego terminu, wtedy poszkodowany jest uprawniony skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, bez obaw tego, iż powództwo zostanie oddalone z powodu przedwczesności, nawet jeśli kopalnia nie zakończyła swoich działań.

W sytuacji wystąpienia na nieruchomości szkód górniczych warto sięgnąć po pomoc adwokata, który jako profesjonalista pomoże przygotować wniosek o naprawienie szkody – zgłoszenie szkody, przeanalizuje terminy przedawnienia oraz przeprowadzi przez proces przedsądowy oraz ewentualnie proces sądowy. Kancelaria adwokacka Pirożek&Pirożek świadczy kompleksowe usługi z zakresu postępowań ze szkód górniczych.

O autorze

Mariusz Gaweł

Aplikant

O MNIE

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje zainteresowania zawodowe rozwija w m. in. na gruncie prawa gospodarczego oraz handlowego pogłębiając przy tym związane kwestie podatkowe. Dotychczasowe doświadczenie budował także na gruncie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Szczególnie interesuje się szeroko rozumianym prawem medycznym – obsługą prawną pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne prowadzenie biznesu.

Wolne chwile poświęca dobrej muzyce lub aktywności fizycznej, treningom bokserskim oraz wspinaczce halowej.

KONTAKT


Więcej artykułów