PROCEDURA SĄDOWA – o czym jeszcze warto pamiętać

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich opłat sądowych. Chodzi tu zarówno o koszt wniesienia samego powództwa, jak i koszty powołania biegłych w trakcie procesu sądowego.

 Zwolnienie z opłat sądowych

Istotnym zagadnieniem w dochodzeniu odszkodowania za szkody górnicze na drodze sądowej jest ustawowe zwolnienie z kosztów sądowych. Zgodnie z art. 96 ust 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych  strona   dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w dziale VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze . W praktyce oznacza to bardzo duże oszczędności, które najlepiej zobrazuje poniższy przykład:

Wyobraźmy sobie, że w wyniku ruchu zakładu górniczego, a więc działalności kopalni nasza nieruchomość uległa znacznemu uszkodzeniu, a szkody są szacowane na 100 000 złotych. Gdybyśmy chcieli dochodzić odszkodowania w na zasadach ogólnych (czyli nie związanych z ruchem zakładu górniczego) musielibyśmy ponieść zgodnie z wspomnianą wyżej ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę od wniesienia pozwu w wysokości 5% wartości roszczenia, czyli już na samym początku musielibyśmy zapłacić 5 000,00 złotych. W przypadku spraw związanych z ruchem zakładu górniczego i powstałych w ten sposób szkód jesteśmy zwolnienia z ponoszenia takiej opłaty.

Ponadto samo wszczęcie procesu nie wystarcza aby zakończyć pomyślnie sprawę. W procesach odszkodowawczych dużą rolę pełnią biegli sądowi, których wydatek sięga nawet kilku tysięcy złotych. Biegły bada związek przyczynowy między ruchem zakładu górniczego, a powstałą szkodą.   W procesie o odszkodowanie za szkody górnicze  również nie musimy się martwic o zapłatę należności biegłego, która zostanie pokryta przez Skarb Państwa.

Sąd właściwy

Ustalanie właściwości miejscowej i rzeczowej sądu będzie odbywało się za pomocą przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z ogólną zasadą powództwo powinno być wytoczone przed sądem, w którego okręgu pozwany zakład górniczy ma swoją siedzibę. Niewątpliwie zakład górniczy jest przedsiębiorcą, a to oznacza, że powództwo można wytoczyć przed sąd, którego okręgu znajduje się jego zakład główny lub oddział. Pamiętać należy również o tym, że jeżeli nasze roszczenie odszkodowawcze, którego domagamy się od zakładu górniczego przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, to powinno być złożone przed właściwym sądem okręgowym, który w takiej sprawie będzie pełnił rolę sądu pierwszej instancji.

zobacz naszą pełną ofertę: szkody górnicze

Więcej artykułów