Prawo bankowe

Banki określane są mianem instytucji zaufania publicznego. Mają gwarantować bezpieczeństwo i stabilność globalnego systemu finansowego. W praktyce jest to forma dużej odpowiedzialności za biznes i jednocześnie rola społeczno-gospodarcza. Koniec końców chodzi jednak o pieniądze deponentów – firm, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, ale najczęściej osób fizycznych.
Instytucja bankowa codziennie obraca milionami złotych. Na bieżąco wypłaca kredyty, dokonuje tysięcy operacji dziennie na niezliczonej ilości rachunków. Bank to potężna machina, napędzana kapitałem, wiedzą z zakresu finansów, prawa …

Jednakże bank tworzą tylko ludzie. Tymczasem, wiemy od czasów Seneki, iż errare humanum est. Z tego właśnie powodu nie zawsze interesy jednostki zostają potraktowane z należną im dozą skrupulatności staranności. Czasami zdarzy się, iż indywidualny problem nie zostaje odpowiednio przeanalizowany, a z uwagi na złożoność procesów, u klienta pojawia się poczucie bezradności i niezadowolenia.

Każdy błąd da się naprawić. Obowiązujące przepisy nakładają na banki wysokie standardy obsługi, klient banku nie pozostaje zatem bezradny. Podjęcie odpowiednich kroków przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów  umożliwia pozytywne dla klienta rozwiązanie sprawy.

Oferujemy usługi prawne w zakresie spraw z prawa bankowego, w tym w szczególności:
– Konsultacje i opinie na każdym etapie sprawy
– Występowanie w negocjacjach i postępowaniach pozasądowych
– Prowadzenie postępowań sądowych

Więcej artykułów