Prawo autorskie

Prawo autorskie tradycyjnie kojarzy się z zabezpieczeniem interesu artystów, malarzy, poetów, muzyków. Jednak nie tylko ludzie pióra, ukochani przez Muzy, korzystają z dobrodziejstw prawa autorskiego. Podstawowym elementem podlegającym ochronie jest utwór czyli jakikolwiek przejaw twórczej działalności ludzkiej. Nieważny jest nośnik, na jakim utrwalono utwór. Projekt architektoniczny czy także już postawiony budynek, wykonanie utworu na żywo… trudno zbadać i szczegółowo opisać tak szerokie pojęcie jak „utwór” w rozumieniu prawa autorskiego.
W praktyce oznacza to, że nie tylko twórcy z branży kreatywnej, ale i każdy przedsiębiorca może korzystać z ochrony przyznanej prawom autorskim i spokrewnionym z nimi dobrom osobistym. Dobra osobiste, takie jak pomysł, dobre imię, prywatność i renoma to w każdej branży duży skarb i często może być przedmiotem różnego rodzaju naruszeń. Wparcie z zakresu prawa autorskiego zapewni prawidłowość umów przenoszących prawa, zabezpieczy i ochroni interesy twórców oraz inwestorów. Pomożemy Państwu chronić swoje prawa, doradzimy jak nie naruszyć i wesprzemy w rozwiązywaniu powstałych sporów.

•  negocjacje i sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich
•  dochodzenie należności autorskich • ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych
• reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych w przypadku naruszeń praw autorskich i dóbr osobistych
• dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych
• zwalczanie nieuczciwej reklamy
• ochrona renomy marki
• dochodzenie roszczeń związanych z pomówieniem
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Leave a Comment

Więcej artykułów