Postępowanie spadkowe przed sądem – nie taki diabeł straszny jak go malują

Rodzice Pani Anastazji zginęli w wypadku samochodowym. Pozostawili spory majątek, ale wszystkie banki, urzędy i instytucje odmawiały udzielenia jakichkolwiek informacji w sprawie bez uregulowania kwestii spadkowych. Pani Anastazja uznała, że najlepiej sprawę będzie załatwić przed sądem, jednakże bardzo się denerwowała tym faktem, albowiem nigdy wcześniej nie była przed sądem. Z dnia na dzień jej niepokój narastał, dlatego postanowiła udać się do adwokata specjalizującego się w sprawach spadkowych. Po udaniu się do jego Kancelarii Mecenas szczegółowo wyjaśnił jak będzie wyglądać takie postępowanie, a Pani Anastazja zdecydowała się powierzyć mu prowadzenie sprawy.

Jak wygląda postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

Wielu Klientów Kancelarii nigdy nie miało okazji do tego, aby pojawić się na sali sądowej. To, co nieznane często powoduje stres, dodatkowo potęgowany tym, jak przedstawiany jest proces sądowy m.in. w telewizji. Czy naprawdę jest się czego obawiać?

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, zwłaszcza przy nieskomplikowanych sprawach spadkowych nie powinno budzić u Klientów Kancelarii większych obaw.

Przeczytaj więcej na temat prawa spadkowego

Po wywołaniu sprawy Sąd sprawdza obecność i prosi wnioskodawcę i ewentualnych uczestników o okazanie dowodu osobistego (pamiętajmy, aby dowód był aktualny). Następnie sąd będzie przesłuchiwał wnioskodawcę i uczestników. Pytania zasadniczo są w większości spraw o stwierdzenie nabycia spadku bardzo do siebie podobne. Sąd szczegółowo wypytuje o najbliższych krewnych zmarłego, o to czy pozostawił testament, a także gdzie było ostatnie miejsce zwykłego pobytu zmarłego (jest to niezwykle istotne pod kątem prawidłowej właściwości sądu). Sąd pyta również o to, czy zmarły posiadał jakąś nieruchomość i jaki jest numer jej księgi wieczystej (po zakończeniu sprawy Sąd musi bowiem poinformować wydział ksiąg wieczystym o tym, że w księgach istnieje niezgodność z rzeczywistym stanem rzeczy, ponieważ właścicielami powinni być już spadkobiercy, a nie zmarły).

Konkretny przykład w postępowaniu spadkowym

Jeżeli do śmierci spadkodawcy doszło przed 2001 r., to Sąd wypytuje również o to, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne, albowiem przed tą datą obowiązywały odmienne przepisy w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych (spadkobiercy musieli spełniać określone przesłanki, tak aby móc takie gospodarstwo dziedziczyć).

W sytuacji gdy spadkodawca sporządził testament, to Sąd dokona także jego otwarcia i odczytania, a także powinien stwierdzić, czy ma jakieś wątpliwości co do jego autentyczności.

Jeżeli okaże się, że poza osobami biorącymi udział w postępowaniu powinny uczestniczyć także inne osoby, Sąd wezwie jego do udziału w sprawie (chodzi bowiem o to, żeby każdy potencjalny uczestnik miał okazję do obrony swoich praw i twierdzeń). W innym wypadku mogłoby dojść do nieważności postępowania i trzeba by je powtórzyć.

Może również dojść do sytuacji, w której Sąd dojdzie do przekonania, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności bądź też dostarczenie określonych dokumentów – postępowania Sądu nigdy nie da się do końca przewidzieć. Podsumowują stwierdzić należy, że jeżeli chodzi o przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem nie ma się czego obawiać, a zwłaszcza wtedy, gdy w sprawie jesteśmy reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata, który dodatkowo specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw


Więcej artykułów