Postępowania sądowe

Od początku swojej działalności Kancelaria bierze udział w toku licznych postępowań z zakresu prawa cywilnego (w tym rodzinnego), gospodarczego oraz karnego. Nabyte doświadczenie oraz posiadana wiedza prawników Pirożek & Pirożek umożliwiają nam na dostarczanie Klientom rzetelnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Szerokie spektrum prowadzonych spraw związanych m.in. z problematyką:

  • prawa rzeczowego w tym spraw o ochronę własności i posiadania, służebności, zasiedzenia,
  • szkód górniczych,
  • prawa zobowiązań oraz windykacji należności,
  • prawa bankowego,
  • prawa upadłościowego i naprawczego,
  • prawa budowlanego,
  • spraw rozwodowych,
  • sporów związanych z prawami rodzicielskimi, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • prawa karnego w tym prawa karnego skarbowego i wykroczeń,
  • prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych,

– pozwala na reprezentację naszych Klientów w zasadzie we wszystkich dziedzinach prawa na każdym etapie postępowania.

Natomiast szeroki skład osobowy zespołu umożliwia reprezentację Klientów przed Sądami na terenie całego kraju, m.in. w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, przed organami ścigania już na etapie postępowania przygotowawczego, przed Sądem Najwyższym, przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz przed sądami pracy.

Leave a Comment

Więcej artykułów