Podział majątku po rozwodzie, a dzieci.

Najważniejszą kwestią z punktu widzenia sprawy o podział majątku wspólnego z małżonkiem jest ustalenie jego składników oraz ich wartości. Nie jest to jednak proste. Ważne jest, kiedy kupiliśmy daną rzecz i za jaką kwotę. Liczy się również jej obecna wartość. Szczególnie ta ostatnia kwestia powoduje konflikty. Jednak w praktyce, najczęściej strony kwestionują fakt, że rzecz w ogóle wchodzi w skład majątku wspólnego, próbując w różny sposób wykazać, że określone mienie jest ich majątkiem osobistym. Pojawiają się nowe dowody, świadkowie itd. I w taki właśnie sposób prosta z pozoru sprawa bardzo się komplikuje.

Dlatego podstawą walki o podział majątku wspólnego z małżonkiem jest odpowiednio przygotowany wniosek do sądu. W tym dokumencie należy wskazać elementy majątku oraz ich wartość. W tym miejscu warto przypomnieć, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Otóż są to wszystkie rzeczy i prawa, które zostały nabyte przez małżonków po zawarciu związku.

Czy przy podziale majątku sąd bierze pod uwagę dzieci?

Podział majątku odbywa się między małżonkami i tylko między nimi. Dzieci przy podziale majątku nie są brane pod uwagę. Majątek jest dzielony pomiędzy małżonków, gdyż to oni przyczynili się do jego powstania.  Jednak posiadanie wspólnych dzieci ma wpływ na sposób podziału wspólnego mieszkania.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Więc mogłoby się wydawać, że podział majątku wspólnego jest kwestią, która dotyczy również dzieci. Logicznym wydaje się fakt, że gdy zostanie Wam przyznana wyłączna opieka nad dziećmi, to może to doprowadzić do korzystniejszego podziału majątku. Za takim rozumowaniem stoi logika, że skoro będziecie wychowywać dzieci, to powinniście otrzymać więcej.

Z prawnego punktu widzenia wygląda to jednak inaczej. To, które z Was będzie w większym stopniu zajmować się dziećmi nie ma żadnego wpływu na podział majątku.

Koszty związane z opieką nad dziećmi powinny znaleźć pokrycie w alimentach. Alimentów nie powinno się jednak mylić z podziałem majątku, bo to zupełnie inne tematy.

Każda sytuacja jest jednak inna. Dzieci po rozwodzie zostają najczęściej z matkami.

I niestety wysokość zarobków rzadko kiedy pozwala na dokonanie spłaty byłego męża. A sąd orzeka zawsze w konkretnych okolicznościach, biorąc pod uwagę postępowanie dowodowe i sytuację życiową stron.

Podział majątku wspólnego jest jedną z najczęściej spotykanych spraw. Nierzadko są to sprawy bardzo skomplikowane. Podział odbywa się zazwyczaj tuż po rozwodzie małżonków. Należy jednak pamiętać, że fakt posiadania dzieci nie ma zbyt dużego znaczenia w postępowaniu działowym. Jedynie małoletnie dzieci mogą mieć wpływ na sposób, jak podzielona zostanie nieruchomość należąca do ich rodziców.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu:

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów