Pies po rozwodzie – komu sąd przyzna opiekę?

W czasie podziału majątku wspólnego po rozwodzie byli małżonkowie zazwyczaj spierają się o to do kogo ma należeć dom, samochód, wartościowe dzieła sztuki oraz komu z tego tytułu należą się spłaty. Innego rodzaju problem pojawia się kiedy spór dotyczy ukochanego członka rodziny – psa, kota, papugi.

Czy pies to rzecz?

Na początku musimy ustalić jakiego rodzaju przepisy powinniśmy stosować w sprawach związanych ze zwierzętami. Odpowiedź znajdziemy w Ustawie o ochronie zwierząt. Ustawodawca w pierwszym artykule stanowi, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jednak dalej w tym samy artykule czytamy, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

Co oznacza stosować odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy?

Analizując powyższe przepisy dochodzimy do wniosków, że zwierzęta nie są rzeczami, ale powinniśmy stosować do nich odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. W praktyce oznacza to, że należy brać po uwagę fakt, że są to żywe istoty. Należy im się szacunek ochrona i opieka, a przepisy powinny być stosowane po uwzględnieniu zwierzęcej specyfiki.

Podział majątku wspólnego a zwierzęta

W przypadku kiedy zwierzę trafiło do nas przed zawarciem związku małżeńskiego należy ono do majątku osobistego i stanowi naszą wyłączną własność. Problem pojawia się kiedy zostało nabyte w czasie trwania małżeństwa, a nie została zawarta intercyza. W tej sytuacji pies jest częścią majątku wspólnego, który podlega podziałowi po rozwodzie.

Co powinno decydować o tym, przy kim zostaje pies ?

Zanim sąd przyzna opiekę jednej ze stron musi zbadać kto jest bardziej związany ze swoim pupilem. Sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim dobro zwierzęcia, sprawdzi kto więcej czasu poświęcał na opiekę nad nim, pielęgnację oraz karmienie. Strona, która zdaniem sądu ma większą więź z psem otrzyma go na własność.

Istnieje także możliwość ustanowienia przez sąd naprzemiennej opieki nad psem. Byli małżonkowie sprawują wtedy opiekę na zwierzęciem na zmianę np. jeden miesiąc żona, drugi miesiąc mąż.

Zwierzę a rozwód

Biorąc pod uwagę dobro zwierzaka najlepszym rozwiązaniem jest wspólne ustalenie z byłym małżonkiem kto będzie opiekował się pupilem.  Niestety bardzo często rozwód i podział majątku łączą się z ogromem negatywnych emocji i brakiem porozumienia. Warto w takim przypadku jeszcze przed procesem ustalić wraz adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie oraz jakiej decyzji sądu oczekujemy.

Więcej artykułów