Opinia biegłego – kopalnia bez szans.

Szkody wywołane ruchem zakładu górniczego określane również, jako szkody górnicze należą najczęściej do kategorii szkód w obiektach budowlanych. Kopalnia zwykle nie przyznaje się do swojej odpowiedzialności stąd konieczność skierowania sprawy na drogę sądową. Sąd rozpoznający sprawę nie będzie miał raczej specjalistycznej wiedzy pozwalającej mu na wydanie rzetelnego i sprawiedliwego wyroku, dlatego sąd musi posiłkować się opinią biegłego.

Rzeczą oczywistą jest, że ustalenie związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy uszkodzeniami na nieruchomości, a działalnością kopalni wymaga wiadomości specjalnych, których sąd nie posiada. Podobnie jest z wyceną należnego odszkodowania, co również wymaga fachowej wiedz mu móc obiektywnie określić rzeczywistą wartość uszkodzeń. Opinia biegłego w sprawie sądowej wydaje się, zatem kluczowym dowodem w rozstrzygnięciu sprawy.

Opinia biegłego, jako kluczowy dowód

Wnosząc sprawę do sądu, jako strona powodowa, a wiec ta, która inicjuje całe postępowanie sądowe, pamiętać musimy, że to na nas spoczywa ciężar udowodnienia roszczenia. Powyższe wiąże się z tym, że to powód musi wykazać się inicjatywą dowodową by móc wygrać sprawę. Dlatego tak ważne jest by już w pozwie zawrzeć odpowiednie wnioski dowodowe, a mianowicie wniosek o powołanie biegłego w celu wydania stosownej opinii, która udowodni, że to kopalnia odpowiada za powstałe uszkodzenia na naszej nieruchomości.

W tym celu należy oprócz samego wniosku o powołanie odpowiedniego biegłego, wskazać również okoliczności, jakie biegły będzie musiał wykazać w swojej opinii. Czyli? Wszystko to, co kwestionuje nasz przeciwnik procesowy. Z jednej strony biegły musi wykazać, że to eksploatacja górnicza rzeczywiście doprowadziła do powstałej szkody na nieruchomości, a z drugiej strony biegły będzie musiał wykazać rzeczywistą wartość odszkodowania w związku z uszkodzeniami.

O jakiego biegłego wnioskować ?

W praktyce często wygląda to tak, że sąd powołuje dwóch różnych biegłych, jednego by wykazał związek przyczynowo- skutkowy oraz drugiego by ocenił wartość prac koniecznych do przywrócenia budynku do stanu pierwotnego. Może się również zdarzyć, że sąd powoła biegłego o podwójnej specjalizacji, wtedy samo postepowanie dowodowe będzie trwało odpowiednio krócej.

Z całą pewnością w pozwie należy wskazać biegłego o specjalności szkody górnicze i budownictwo.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że powołany przez sąd biegły jest niezależnym ekspertem, którego opinia ma być obiektywna, jednoznaczna i kategoryczna. Sąd może zwrócić się do stron o wskazanie preferowanych biegłych lub biegłych, których sąd raczej ma nie powoływać. Tutaj należy być ostrożnym ze wskazywaniem sądowi biegłego, by nie był on posądzony o stronniczość, co wiązałoby się z jego wyłączeniem i koniecznością powołania nowego biegłego.

Warto wiedzieć Jak już wspomniałem wcześniej biegły jest osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę, a wiec jest on wstanie określić przyczynę powstałych uszkodzeń oraz czas ich powstanie, zatem nie warto zatajać przed biegłym rzeczywistych przyczyn powstałej szkody, jak i czasu jej ujawnienia.

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów