Nieruchomości i prawo budowlane

Nieustanne zmiany prawa dotyczącego nieruchomości często wprowadzają w zakłopotanie, a konieczności jego stosowania nie sposób uniknąć, choćby przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości.

Dlatego wychodząc temu problemowi naprzeciw specjalizujemy się w kompleksowej pomocy prawnej dotyczącej nieruchomości, w tym regulacji obowiązujących w obrocie nieruchomościami (z uwzględnieniem uregulowań deweloperskich), porządkowaniu spraw wieczystoksięgowych, podziale i przekształceniom nieruchomości oraz rozwiązywaniu kwestii dotyczących służebności je obciążających.

To wszystko jednak bez uwzględnienia oceny podatkowej oraz uregulowań administracyjnych byłoby niekompletne, stąd nasze usługi dotyczące nieruchomości obejmują wszystkie dziedziny bezpośrednio związane z przedstawionym zagadnieniem, co zapewnia fachowość i trafność wskazywanych przez nas rozwiązań.

Dzięki bieżącemu śledzeniu zmian prawa i nowości płynących z orzecznictwa proponujemy naszym Klientom pewne rozwiązania na przyszłość.

Więcej artykułów