Naruszanie miru domowego. Co zrobić kiedy ktoś nas nachodzi ?

 Mir domowy to pojęcie, które odnosi się do prywatnej przestrzeni, w której każdy człowiek powinien czuć się bezpiecznie i chroniony. Naruszenie miru domowego polega na bezprawnym i bez wyraźnej zgody właściciela wejściu lub przebywaniu w prywatnej przestrzeni, co wiąże się z naruszeniem prywatności, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa.

Kiedy możemy mówić o naruszeniu miru domowego ?

Według kodeksu karnego naruszenie miru domowego polega na wejściu nieuprawnionej osoby do mieszkania/domu czy innego miejsca mimo wyraźnego zakazu osoby uprawnionej, lub oczywistego zakazu w formie tabliczki czy też innego oznakowania informującego, o zakazie wejścia na teren. Taki zakaz może występować także w sposób dorozumiały jak np. poprzez zamknięcie drzwi na zamek. Warto tu także wspomnieć, że wtargnięcie na teren ogrodzony np. ogródka działkowego również uznawany może być za zakłócenie miru domowego, a nieopuszczanie ogrodzonych lasów, pól, łąk, pastwisk jest wykroczeniem zagrożonym grzywną.

karalność naruszenia miru domowego

Artykuł. 193 k.k.

„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W przypadku naruszenia miru domowego, osoba poszkodowana ma prawo do wystąpienia na drogę sądową i domagania się zadośćuczynienia za poniesione szkody. W wyniku naruszenia miru domowego mogą bowiem pojawić się szkody majątkowe, ale również niemajątkowe, takie jak stres czy strach u poszkodowanego.

Co zrobić kiedy staniemy się poszkodowani ?

Pierwszym i oczywistym krokiem powinno być ostrzeżenie intruza i wyraźne zakomunikowanie, że jego obecność w danym miejscu nie jest pożądana. W przypadku braku reakcji na ostrzeżenia koniecznym będzie wezwanie policji, która zmusi intruza do opuszczenia miejsca. W toku postepowania sprawa naruszenia miru domowego może zakończyć się dopiero w sądzie zwłaszcza, że częstym przypadkiem jest wystąpienie także zarzutów włamania, lub wandalizmu.

Naruszenie miru domowego to bardzo poważne przestępstwo, którego konsekwencje mogą nawet skutkować pozbawieniem wolności, oraz naruszeniem prywatności i poczucia bezpieczeństwa innej osoby co łatwo staje się dodatkowym obciążeniem. Dlatego też, każdy powinien mieć świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie prawa oraz szanowanie prywatności innych osób.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów