Najnowsze wyroki sądów – nadzieja dla frankowiczów!

Kredyty zaciągnięte we frankach z uwagi na drastyczną zmianę kursu walutowego sprowadziły dodatkowe problemy na głowy wielu kredytobiorców. Rząd już wielokrotnie wskazywał na różne sposoby wyjścia z pomocą dla frankowiczów, jednak konsekwencje odgórnych działań mogą mieć drastyczny wpływ na polską gospodarkę, powodując nawet zapaść sektora bankowego.  Konsekwencje te mogą być tak daleko idące, że prawdopodobieństwo rządowego programu pomocy jest bardzo znikome. Na szczęście, zapadające ostatnio orzeczenia sądów, pozwalają na znalezienie możliwości pozytywnego wyjścia z tej sytuacji. Wszystko to z uwagi na uznawanie przez sądy klauzul indeksacyjnych oraz dotyczących zmiany oprocentowania stosowanych przez banki za klauzule abuzywne. Temat klauzul niedozwolonych stanowił przedmiot naszego poprzedniego artykułu, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Pierwszy korzystne rozstrzygnięcie zapadło w Sądzie Okręgowym w Łodzi (sygn. akt I C 1302/15). Sprawa dotyczyła zwrotu nadpłaty wynikającej z indeksacji udzielonego kredytu, który był spłacany terminowo. Sąd uznał, iż powództwo kredytobiorcy jest uzasadnione co do podstaw, a więc przyznał, iż bank jako strona umowy nie możne samodzielnie decydować o kursach walut, po których indeksowana jest spłacana rata. Sąd jednak uznał, iż wysokość nadpłaty zostanie ustalona przez biegłego sądowego, który w opinii sądu powinien uwzględnić nieprzewidziane wahania walutowe.

W wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2016 roku (sygn. akt XII C 2718/14) zwrócono uwagę, iż klauzule niedozwolone dotyczące indeksacji nie mogą zostać zastąpione żadnym innym mechanizmem waloryzacji (np. kursem średnim NBP).

Kolejne istotne z punktu widzenia frankowiczów rozstrzygnięcie to wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. wydany w sprawie do sygn. akt VI C 1713/15. Sąd uznał, iż klauzula waloryzacyjna w zaciągniętym kredycie, która umożliwiała bankowi przeliczanie kredytu z CHF na PLN i odwrotnie jest klauzulą niedozwoloną, a w konsekwencji jest nieważna od momentu zawarcia umowy. W konsekwencji kredyt wypłacony w PLN nie mógł zostać przeliczony na CHF, przeliczeniu takiemu nie mogły również podlegać miesięczne raty. Co interesujące, w mocy pozostała klauzula o oprocentowaniu stawki LIBOR, która była znacznie niższa dla kredytów zaciąganych w CHF niż stawka WIBOR w stosunku do kredytów zaciąganych w PLN, co umożliwi płacenie niższych rat.

Powyższe wyroki są nieprawomocne, ale są iskierką nadziei dla kredytobiorców. Spróbujcie przeanalizować ponownie swoje umowy i skierować się po profesjonalną pomoc.

Zobacz naszą pełną ofertę: umowy

Więcej artykułów