Kto dziedziczy w przypadku rozdzielności majątkowej?

rozdzielność majątkowa

Podczas zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, może ona być zniesiona przez podpisanie intercyzy czyli umowy o rozdzielności majątkowej. Powstaje pytanie: jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie pomiędzy małżonkami?

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa czyli tzw. intercyza to umowa w formie aktu notarialnego pomiędzy małżonkami dzięki, której ustaje małżeńska wspólność majątkowa, a każde z małżonków dysponuje własnym dobytkiem. W wyjątkowych sytuacjach rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona przez sąd, więcej na ten temat tutaj.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Bardzo często jedną z obaw podczas rozważania decyzji o intercyzie jest brak możliwości dziedziczenia po drugim ze współmałżonków. Należy podkreślić, że żadna umowa małżeńska nie wpływa na zasady dziedziczenia spadku. Niezależnie czy intercyza została podpisana przed czy po zawarciu związku małżeńskiego, małżonkowie dziedziczą po sobie na standardowych zasadach.

Czy intercyza wpływa na wysokość spadku?

Intercyza może wpłynąć na wartość spadku po małżonku. W przypadku wspólności majątkowej w skład masy spadkowej wchodzi połowa majątku wspólnego oraz majątek osobisty zmarłego. Natomiast w sytuacji kiedy została zawarta rozdzielność majątkowa cały majątek zmarłego stanowi majątek osobisty zaliczany do masy spadkowej.

Intercyza a dziedziczenie długów

Niestety intercyza nie chroni współmałżonka przed dziedziczeniem długów. Do majątku zmarłego zaliczane są zarówno jego aktywa takie jak: pieniądze, samochód, nieruchomość, ale także pasywa czyli długi zmarłego np. kredyty, zaległości podatkowe itd. Sposobem na pozbycie się długów współmałżonka może być odrzucenie spadku lub przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozwód a dziedziczenie

Rozwód powoduje ustanie związku małżeńskiego, co z tym idzie tracimy uprawnienia do dziedziczenia ustawowego po drugim współmałżonku. Rozwód powoduję także utratę uprawnienia do zachowku oraz innych uprawnień związanych z dziedziczeniem. Należy zauważyć, że utrata praw do dziedziczenia ma miejsce dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, a nie w momencie wydania samego wyroku. Jeżeli jeden ze współmałżonków umrze przed uprawomocnieniem, drugi dziedziczy po nim ustawowo.

Rozdzielność majątkowa – adwokat

Zarówno sprawy rozdzielności majątkowej jak i dziedziczenia są dość skomplikowane, dlatego zawsze w razie wątpliwości warto zasięgnąć rady prawnika, który objaśni wszystkie niejasności i profesjonalnie zaplanuje cały proces.

Więcej artykułów