Kredyt walutowy – co z nim począć?

W sprawach dotyczących kredytów frankowych sądy niejednokrotnie stwierdzały, że niektóre postanowienia umowne, w szczególności te dotyczące przeliczania złotówek na franki szwajcarskie i franków na złotówki, mają charakter postanowień niedozwolonych.

Sądy zwracały uwagę na to, czy sposób przeliczenia lub kurs franka ustalony został w umowie zgodnie z dobrymi obyczajami. Czyli rzetelnie, nie w sposób prowadzący do uprzywilejowania jednej ze stron, zazwyczaj banku. Istotne jest by kurs franka szwajcarskiego ustalany był w oparciu o obiektywne kryteria. Źle widziane jest przeliczanie kredytu według tabel własnych banku, gdyż swoboda banku w ustalaniu kursu waluty nie jest w żaden sposób ograniczona. I choć można by się bronić stwierdzeniem, że kursy walut banków ustalane są w oparciu o wskaźniki rynkowe, to de facto przeciętny konsument nie ma na to ani wpływu, ani pojęcia o tym jak te kursy są kształtowane.

Sytuacja pod względem orzecznictwa wciąż się zmienia i w niektórych przypadkach nie będzie już konieczności żądania by sąd ustalił, że postanowienia zawarte w naszej umowie kredytowej są niedozwolone. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 listopada 2015 r. gdy dana klauzula umowna została uznana prawomocnie za niedozwoloną w stosunku do określonego banku, który się nią posługiwał i została wpisana do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie ma konieczności, by ponownie ustalać to w innym procesie przeciwko temu bankowi. Nie oznacza to jednak, że klauzula o podobnym, czy prawie identycznym brzmieniu w umowie innego banku też zostanie uznana za niedozwoloną. Jakkolwiek uchwała ta nie ma mocy zasady prawnej i nie wiąże sądów, to jest to jakiś wyznacznik dla sądów co do kierunku orzekania.

Kwestią otwartą pozostaje, jak sądy będą traktowały umowy, kredytowe, w których tylko niektóre postanowienia są niedozwolone. Przepis art. 3851 §1 kodeksu cywilnego mówi, że takie postanowienia umowne nie wiążą konsumenta w stosunkach z bankiem. Czy wobec tego można uznać, ze pozostałe postanowienia umowy nadal będą w wiążące i tym samym zyskamy kredyt zlotowy na warunkach kredytu frankowego? Co zrobić w sytuacji, gdy borykamy się z kredytem frankowym, gdy kwota długu w banku „spuchła” np. dwukrotnie w stosunku do kwoty, którą faktycznie otrzymaliśmy zawierając umowę?

Obowiązujące prawo przewiduje kilka możliwości rozwiązania takiego problemu. Każdy przypadek jest jednak inny, dlatego zanim narazimy się na koszty postępowania sądowego warto zasięgnąć porady prawnika by przede wszystkim ustalić, czy umowa zawiera postanowienia niedozwolone i jaką drogę rozwiązania problemu wybrać.

Karolina Pirożek

Zobacz naszą pełną ofertę: prawo bankowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytety Śląskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym rodzinnym i prawie gospodarczym. Doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego zdobywała prowadząc obsługę prawną oddziału Telewizji Polskiej SA.

telefon: +48 501 091 768
e-mail: k.pirozek@pirozek.pl

Więcej artykułów