Kradzież pieniędzy z konta bankowego: W jakim czasie bank powinien zwrócić środki pieniężne w przypadku nieautoryzowanej transakcji?

Ile czasu ma bank na zwrot środków pieniężnych skradzionych w wyniku nieautoryzowanych transakcji jest jednym z najczęściej zadawanym pytaniem przez Klientów poszkodowanych przez oszustów internetowych. Niestety odpowiedź udzielana przez banki nie zawsze jest zgodna z prawdą i bardzo często banki wprowadzają w błąd swoich klientów. W dzisiejszym artykule wyjaśnię ile tak naprawdę czas mają banki by zwrócić klientowi utracone pieniądze. Zapraszam do lektury.

Niedawno w Kancelarii pojawiła się Klientka, która w wyniku nieautoryzowanych transakcji straciła ze swojego konta prawie 100 tysięcy złotych. Klientka oczywiście w żaden sposób nie autoryzowała tej transakcji, a całą sprawę zgłosiła zarówno do swojego banku, jak i na Policję. Bank Klientki oznajmił, że przyjął zgłoszoną reklamacje, a odpowiedź ostanie udzielona w ciągu 30 dni lub nawet w ciągu 60 dni, jeśli bank stwierdzi, że sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.

Zaniepokojona Klientka chciała się dowiedzieć, czy rzeczywiście musi tak długo czekać na odzywanie swoich pieniędzy.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że bank powinien udzielić odpowiedzi na reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.  Natomiast w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten nie powinien przekroczyć 60 dni.

Powyższe terminy wynikają z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 6 i 7).

Pamiętać jednak należy, że powyższych terminów nie stosuje w przypadku zgłoszenia bankowi nieautoryzowanej transakcji. Ustawodawca przewidział bowiem bardziej atrakcyjne terminy, które powinny być stosowane w sprawach z zakresu nieautoryzowanych transakcji.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z 12 sierpnia 2011 o usługach płatniczych, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, kiedy bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać nasze oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. 

Natomiast w przypadku gdy klient banku korzysta z rachunku płatniczego, bank przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

Należy również pamiętać o tym, że zwrot środków pieniężnych powinien nastąpić od niezależnie od toczącego się postępowania reklamacyjnego.  Powyższe zapisy ustawy są dość klarowne i powszechnie obowiązujące. W praktyce niestety bardzo często zdarza się tak, że banki bardzo często nie stosują się do powyższej ustawy i wówczas jedynym sposobem na odzyskanie swoich utraconych środków pieniężnych jest pozwanie banku i walka na drodze postępowania sądowego.

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów