Korupcja gospodarcza – czym jest?

Korupcja jest pojęciem powszechnie znanym i potępianym na całym świecie. Korupcja w sektorze prywatnym to tzw. korupcja gospodarcza lub korupcja biznesowa. Jest ona trudniejsza do zidentyfikowania, ale równie niebezpieczna i niepożądana jak łapownictwo publiczne.

Definicja korupcji gospodarczej

Korupcja gospodarcza polega na nadużywaniu powierzonej władzy dla osiągnięcia prywatnych korzyści majątkowych lub osobistych w obszarze gospodarki. Może to objawiać się w formie łapówek, nepotyzmu, fałszowania dokumentów, wyłudzeń czy innych nielegalnych działań podejmowanych w celu osiągnięcia korzyści finansowej. Korupcja gospodarcza została uregulowana w art. 296a k.k.

Co grozi za korupcję gospodarczą?

Artykuł 296a Kodeksu Karnego odnosi się do sytuacji, w których osoba pełniąca funkcję kierowniczą w  jednostce organizacyjnej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą w zamian za działanie lub zaniechanie w sprawach tej jednostki na szkodę jej interesu majątkowego. W zależności od okoliczności oraz wartości przyjętej korzyści, osoba taka może zostać ukarana różnorodnymi sankcjami, począwszy od grzywny, a skończywszy na karze pozbawienia wolności do lat 8.

Warto podkreślić, że korupcja jest traktowana przez sądy bardzo poważnie i każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, w zależności od konkretnych okoliczności.

Klauzula bezkarności

Osoba oferująca łapówkę może zostać ukarana tak samo, jak osoba ją przyjmująca. Jeśli jednak sprawca zdecyduje się zgłosić przestępstwo organom ścigania sąd może zdecydować się na odstąpienie od wymierzenia kary.  Osoba, która wręczyła korzyść majątkową menadżerowi, powinna poinformować odpowiedni organ ścigania o tym zdarzeniu, ujawniając wszelkie informacje o przestępstwie zanim zostało ono wykryte przez ten organ.

Mechanizmy stosowane w przypadku korupcji gospodarczej odzwierciedlają więc podejście stosowane w przypadku korupcji w sferze urzędniczej. Kluczem jest tu przerwanie współpracy między osobą oferującą a odbierającą łapówkę, co ma na celu podniesienie skuteczności przeciwdziałania korupcji.

Warto dodać, że osoba, która korzyść przyjęła, czyli wspomniany menadżer, nie jest objęta zasadą niekaralności. Jednakże informowanie o popełnionym przestępstwie i udostępnienie szczegółów może przyczynić się do złagodzenia wymierzonej kary.

Adwokat – Prawo Karne

Korupcja gospodarcza to poważne przestępstwo zagrożone wysoką karą. W przypadku kiedy zostaliśmy oskarżeni o popełnienie takiego czynu należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym.  Precyzyjne zaplanowanie obrony może mieć kluczowe znaczenie, dlatego należy działać szybko i zdecydowanie.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

Więcej artykułów