Korupcja gospodarcza – czym jest?

Korupcja jest pojęciem powszechnie znanym i potępianym na całym świecie. Korupcja w sektorze prywatnym to tzw. korupcja gospodarcza lub korupcja biznesowa. Jest ona trudniejsza do zidentyfikowania, ale równie niebezpieczna i niepożądana jak łapownictwo publiczne.

Definicja korupcji gospodarczej

Korupcja gospodarcza polega na nadużywaniu powierzonej władzy dla osiągnięcia prywatnych korzyści majątkowych lub osobistych w obszarze gospodarki. Może to objawiać się w formie łapówek, nepotyzmu, fałszowania dokumentów, wyłudzeń czy innych nielegalnych działań podejmowanych w celu osiągnięcia korzyści finansowej. Korupcja gospodarcza została uregulowana w art. 296a k.k.

Co grozi za korupcję gospodarczą?

Artykuł 296a Kodeksu Karnego odnosi się do sytuacji, w których osoba pełniąca funkcję kierowniczą w  jednostce organizacyjnej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą w zamian za działanie lub zaniechanie w sprawach tej jednostki na szkodę jej interesu majątkowego. W zależności od okoliczności oraz wartości przyjętej korzyści, osoba taka może zostać ukarana różnorodnymi sankcjami, począwszy od grzywny, a skończywszy na karze pozbawienia wolności do lat 8.

Warto podkreślić, że korupcja jest traktowana przez sądy bardzo poważnie i każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, w zależności od konkretnych okoliczności.

Klauzula bezkarności

Osoba oferująca łapówkę może zostać ukarana tak samo, jak osoba ją przyjmująca. Jeśli jednak sprawca zdecyduje się zgłosić przestępstwo organom ścigania sąd może zdecydować się na odstąpienie od wymierzenia kary.  Osoba, która wręczyła korzyść majątkową menadżerowi, powinna poinformować odpowiedni organ ścigania o tym zdarzeniu, ujawniając wszelkie informacje o przestępstwie zanim zostało ono wykryte przez ten organ.

Mechanizmy stosowane w przypadku korupcji gospodarczej odzwierciedlają więc podejście stosowane w przypadku korupcji w sferze urzędniczej. Kluczem jest tu przerwanie współpracy między osobą oferującą a odbierającą łapówkę, co ma na celu podniesienie skuteczności przeciwdziałania korupcji.

Warto dodać, że osoba, która korzyść przyjęła, czyli wspomniany menadżer, nie jest objęta zasadą niekaralności. Jednakże informowanie o popełnionym przestępstwie i udostępnienie szczegółów może przyczynić się do złagodzenia wymierzonej kary.

Adwokat – Prawo Karne

Korupcja gospodarcza to poważne przestępstwo zagrożone wysoką karą. W przypadku kiedy zostaliśmy oskarżeni o popełnienie takiego czynu należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym.  Precyzyjne zaplanowanie obrony może mieć kluczowe znaczenie, dlatego należy działać szybko i zdecydowanie.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów