Kopalnia chce naprawić uszkodzoną nieruchomość – dlaczego nie powinniśmy się na to godzić.

Tematyka dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego  jest bardzo szeroka, a z każdą kolejną sprawą pojawiają się nowe zagadnienia warte szerszego komentarza, by jeszcze skuteczniej bronić swoich praw. W dzisiejszym artykule chciałbym poruszyć jedno bardzo ważne zagadnienie dotyczące sposobu naprawienia szkody przez zakład górniczy i wyjaśnić dlaczego zawsze warto domagać się odszkodowania pieniężnego, niż liczyć, że kopalnia sama dokona naprawy uszkodzonej przez swoje działania nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kopalnia odpowiada za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. Zawiązek przyczynowy pomiędzy uszkodzeniami, a działalnością kopalni jest badany w postepowaniu sądowym przez powołanego biegłego sądowego chyba, że kopalnia uzna swoją odpowiedzialność. W takiej sytuacji pozostaje jedynie wykazać wysokość odszkodowania koniecznego do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, a wiec do jej stanu sprzed uszkodzenia. I tu pojawia się przedmiotowe zagadnienie o sposób naprawienia szkody przez kopalnie.

Sposoby naprawienia szkody

Jak wskazują przepisy kodeksu cywilnego (art. 363 k.c.)  naprawienie szkody może polegać albo na przywróceniu stanu poprzedniego, czyli restytucji naturalnej, albo na zapłacie odszkodowania pieniężnego (tzw. rekompensaty pieniężnej).  Dodać należy, że obie formy są równorzędnymi sposobami naprawienia szkody i obie mogą znaleźć zastosowanie. Pamiętać jednak należy, że w przypadku restytucji naturalnej, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Jednocześnie warto zwróci uwagę, że wybór co do sposobu naprawienia szkody pochodzenia górniczego należy co do zasady do poszkodowanego.

Dlaczego nie warto powierzać naprawiania nieruchomości kopalni?

W przypadku, gdy w trakcie procesu mamy już potwierdzony związek przyczynowo – skutkowy bądź na skutek opinii biegłego bądź na skutek uznania związku przez kopalnie, pozostaje zatem wybrać sposób naprawienia szkody.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania za pochodzenia górniczego pokazuje, że najszybszym i zarazem najlepszym sposobem jest domaganie się od kopalni odszkodowania w formie pieniężnej.

Kopalnia nie rzadko próbuje jednak przekonać, że szkodę na nieruchomości naprawi we własnym zakresie. Pamiętać należy jednak o tym, że zakład górniczy nie posiada kompetencji w zakresie budownictwa i remontów, a co za tym idzie musi się wspomagać firmami zewnętrznymi. W tym celu konieczne jest zorganizowanie przetargu, w którym głównym kryterium będzie jak najniższa cena- zarówno za materiały budowlane, jak i same prace remontowo- budowlane.

W konsekwencji powyższego cała procedura ,,naprawiania szkody” jest przedłużana w czasie, a jakość wykonanych prac pozostawia wiele do życzenia. Zdarza się nawet, że naprawione szkody zaczynają się pojawiać ponownie, a firma wykonująca naprawy na zlecenie kopalni ponownie próbuje swoich sił w ramach rękojmi lub udzielonej gwarancji, co powoduje, że poszkodowany właściciel nadal nie jest usatysfakcjonowany.

Podsumowując z całą stanowczością należy stwierdzić, że odszkodowanie pieniężne jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem w przypadku  naprawienia szkody pochodzenia górniczego.      

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów