Kontakty z dzieckiem a rodzic mieszkający za granicą

Według polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy rodzic ma zarówno prawo, jak i obowiązek do podtrzymywania relacji z własnym dzieckiem. W trakcie postępowania rozwodowego, sąd jest zobligowany do określenia zasad, na jakich rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, może z nim się kontaktować. W sytuacjach, gdy jedno z rodziców lub dziecko mieszka za granicą kontakty te mogą być realizowanie zdalnie czy poprzez inne metody komunikacji na odległość.

Komu przysługują kontakty z dzieckiem?

Jeśli rodzic mający na stałe pod opieką dziecko stawia przeszkody w kontaktach z nim, drugi rodzic ma możliwość wystąpienia do sądu z prośbą o uregulowanie tych kontaktów. Prawo do nawiązywania kontaktów z dzieckiem przysługuje: rodzicom dziadkom, braciom i siostrom, innym osobom, które przez znaczący okres czasu opiekowały się dzieckiem.

Kompleksowa pomoc prawna w dziedzinie Prawa Rodzinnego

Warto podkreślić, że nawet jeśli rodzic stracił całkowicie prawa rodzicielskie, wciąż zachowuje prawo do spotkań z dzieckiem, chyba że sąd wydał decyzję o zakazie takich kontaktów. Rodzice, których pociechy przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub u rodziny zastępczej, również mają prawo do utrzymywania więzi z dzieckiem.

Sposób uregulowania kontaktów z dzieckiem

Gdy rodzic stale mieszka za granicą, trudno oczekiwać, że spotkania z dzieckiem będą miały miejsce np. co dwa tygodnie czy w ciągu tygodnia. Z racji praktycznych przeszkód, takie regularne wizyty, wymagające częstego podróżowania, są często niemożliwe. Dlatego w takich okolicznościach sądy często decydują o kontaktach w czasie wakacji, ferii, świąt lub innych dłuższych przerwach od zajęć szkolnych czy zawodowych.

Rodzic pod którego opieką na stałe przebywa dziecko jest obowiązany do przygotowania i wydania dziecka na spotkanie z drugi rodzicem, tj. ubrać go odpowiednio do pory roku, przygotować mu odpowiedni zapas ubrań oraz rzeczy osobistych niezbędnych do przebywania u drugiego rodzica

Utrudnianie kontaktów

Zakaz kontaktów z dzieckiem nie jest bezpośrednio związany z miejscem zamieszkania rodzica, ale raczej z oceną dobra dziecka. Sąd może orzec zakaz kontaktów z dzieckiem, jeśli uzna, że taki kontakt będzie szkodliwy dla dobra dziecka.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów