Karp, ość i dziedziczenie

Pani Grażyna 15 lat temu rozwiodła się z mężem, z którym nie miała dzieci. Poszukując nowych szans w życiu postanowiła wyjechać do Francji, gdzie z uwagi na jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe udało się jej znaleźć intratną posadę starszego inżyniera specjalisty ds. fizyki jądrowej w jednej z tamtejszych elektrowni atomowych. Zarobki Pani Grażyny były bardzo wysokie, a znana była ze swojego zamiłowania do towarów luksusowych i innych precjozów. Pani Grażyna udała się do Polski na Święta Bożego Narodzenia, aby wraz z rodziną swojej siostry wspólnie spędzić Wigilię, ponieważ we Francji pomimo swojego bogactwa czuła się bardzo samotna. W trakcie spożywania przepysznej wieczerzy Pani Grażyna nagle zrobiła się bardzo sina i widać było, iż ewidentnie zaczyna się dusić. Na szczęście obecny przy wieczerzy szwagier Pani Grażyny jest wysokiej klasy chirurgiem-specjalistą i niezwłocznie postawił diagnozę, iż doszło do zadławienia się ością. Dzięki szybkiej i sprawnej interwencji niesforna ość została usunięta.

Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę, albowiem ich wiedza i doświadczenie, zwłaszcza w wąskich specjalizacjach, są o wiele lepiej opłacane niż w Polsce. Większe zarobki pozwalają na szybsze gromadzenie aktywów i często osoby takie dorabiają się sporego majątku – niestety nie bardzo często nie biorą pod uwagę tego, co z tym majątkiem stanie się po ich śmierci.

Pani Grażyna została uratowana, jednakże ta sytuacja uświadomiła jej, iż niewiele dzieliło ją od tego, by zabrakło jej na tym świecie. Co więcej dotarło do niej, iż nigdy nie zastanawiała się, co stanie się z jej majątkiem po jej śmierci. Nie chciałaby bowiem, aby zgromadzony w pocie czoła dobytek trafił do francuskiego skarbu państwa – a od swoich francuskich koleżanek słyszała, iż istnieje taka możliwość. Na szczęście przy wigilijnym stole zasiadał również siostrzeniec Pani Grażyny , który widząc strapienie swojej ciotki udzielił jej profesjonalnej porady prawnej w tym zakresie. Tym samym wszyscy członkowie rodziny mogli spokojnie wrócić do wigilijnej wieczerzy.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L 201)., o którym wspomniano w poprzednim artykule o tematyce spadkowej wskazuje, iż co do zasady prawem właściwym w przypadku śmierci osoby fizycznej jest prawo państwa jej zwykłego pobytu, tj. prawo państwa, w którym przed śmiercią koncentrował się jej ośrodek życiowy.

Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być różne. Trzeba mieć bowiem na uwadze, iż systemy prawne  poszczególnych krajów UE bardzo się między sobą różnią. Tym samym może się okazać, iż np. w braku dzieci spadkodawcy majątek przejdzie na rzecz skarbu państwa.

Jednakże twórcy Rozporządzenia pozostawili furtkę pozwalającą na ominięcie zasady ogólnej, albowiem każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących jego spadku. Ponadto każdy, kto posiada więcej niż jedno obywatelstwo, może wybrać prawo każdego państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci.

Pamiętajmy jednak, iż wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia.

Bogatsza o tę wiedzę Pani Grażyna sporządziła testament notarialny w którym wskazało, iż po jej śmierci zastosowanie powinno znaleźć polskie prawo materialne.

Osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia jurysdykcji sądu, o czym słów kilka w następnych artykułach.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończył w 2011 r., a w 2018 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. W trakcie aplikacji adwokackiej przy Izbie Adwokackiej w Katowicach zdobywał doświadczenie współpracując z kancelariami z obszaru Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

telefon: 505-837-881
e-mail: r.drzewiecki@pirozek.pl


Więcej artykułów