Jakie są rodzaje spółek w KSH?

rodzaje spółek

Przedsiębiorcy poszukujący najwłaściwszej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w ocenie kancelarii powinni rozważyć propozycje oferowane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Warto przy tym dodać, iż działalność gospodarczą poza spółkami prawa handlowego,
o których mowa we wspomnianej ustawie, można prowadzić także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki cywilnej, której to właściwe regulacje zostały przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Spółki prawa handlowego dzieli się na spółki osobowe oraz kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy: jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo akcyjną.
Do spółek kapitałowych natomiast zaliczamy spółki z organiczną odpowiedzialnością
oraz spółkę akcyjną. Warto zauważyć, iż w kodeksie spółek handlowych niedawno pojawiła się także nowa forma prowadzenia działalności jaką jest prosta spółka akcyjna. 

W tym momencie wskazać należy, że spółki osobowe od kapitałowych różnią się między sobą, to w często strategicznych dla biznesu aspektach. Podstawowa różnica jaka występuje między tymi spółkami to posiadanie osobowości prawnej. Wynika z tego istotna różnica w odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Podkreślić należy, że prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej lub osobowej wiązać się będzie także z odmiennymi konsekwencjami organizacyjnymi oraz podatkowymi.

Każda ze wskazanych dotychczas spółek określa również właściwe dla siebie zasady opisujące takie kwestie jak: powstanie spółki, stosunki spółki wobec osób trzecich, stosunki wewnętrzne w spółce, zasady rozwiązywania i wystąpienia wspólnika ze spółki oraz likwidację spółki.

Warto wspomnieć w tym momencie również, że spółki prawa handlowego podlegają
ze sobą łączeniu oraz przekształceniom, właściwe zasady również określa wspomniana już ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Warto zatem przed wyborem optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej rozpoznać elementy kluczowe, tj. takie które usprawnią ruch przedsiębiorstwa. Kancelaria oraz jej specjaliści oferują przyszłym przedsiębiorcom oraz aktualnym, pomoc w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

O autorze

Mariusz Gaweł

Adwokat

O MNIE

Adwokat, Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 


Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie nowe kompetencje zdobywa na studiach podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki, prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swoją praktykę zawodową rozwija w m. in. na gruncie prawa bankowego, górniczego, spadkowego oraz upadłościowego. Dotychczasowe doświadczenie budował również stosując przepisy szeroko rozumianego prawa medycznego, świadcząc pomoc prawną na rzecz pacjentów, lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z uwagą podchodzi do rozwiązań prawnych w tym ubezpieczeniowych, pozwalających na bezpieczne wykonywanie zawodu i prowadzenie biznesu. Zajmuje się także sprawami z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, uwzględniając przy tym istotne kwestie podatkowe. Wolne chwile poświęca dobrej muzyce, górom oraz wspinaczce.

KONTAKT


Więcej artykułów