Jaka kara grozi za spowodowanie wypadku drogowego?

Wypadek to zdarzenie, w którym oprócz uszkodzenia pojazdów czy mienia, dochodzi do poważniejszych obrażeń, niekiedy śmiertelnych. Może mieć poważniejsze konsekwencje dla uczestników ruchu, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i prawnym.

Kolizja, a wypadek drogowy

Kolizja drogowa, w odróżnieniu od wypadku, to zdarzenie, w którym uszkodzeniu ulegają jedynie pojazdy, bez wpływu na zdrowie ludzi biorących w nim udział. Najczęściej traktowana jest jako wykroczenie. Jej sprawca może zostać ukarany mandatem.

Sprawca zdarzenia

Według artykułu 177 kodeksu karnego każdy uczestnik ruchu, czy to kierowca, pieszy, czy rowerzysta, może być sprawcą wypadku drogowego. Jednakże aby zdarzenie było uznane za wypadek drogowy, konieczny jest udział co najmniej jednego pojazdu.

Przeczytaj też: Kolizja dwóch pojazdów – co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń

Konsekwencje prawne

Osoba, która spowodowała wypadek drogowy, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli jednak w wyniku wypadku doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci uczestnika, kara może wynieść od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Jeśli sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, sprawca może zostać uznany winnym spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Za takie przestępstwo kara może sięgać od 9 miesięcy do 4,5 roku więzienia. Uciekanie z miejsca wypadku zwiększa ryzyko surowszej kary.

Natomiast za spowodowanie śmierci w wypadku, będąc pod wpływem alkoholu, kary wynoszą od 2 do 12 lat więzienia. Sąd w takich przypadkach zazwyczaj wydaje także orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów, który może być nawet dożywotni.

Odszkodowania

Pozbawienie wolności czy zakaz prowadzenia pojazdów, to nie jedyne konsekwencje czekające na winnego wypadku. Oprócz tego sąd może nakazać sprawcy naprawienie wyrządzonej szkody lub wypłatę zadośćuczynienia dla ofiary. Warto podkreślić, że osoba poszkodowana (lub jej bliscy) ma również prawo do ubiegania się o odszkodowanie w procesie cywilnym. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym odszkodowanie może dotyczyć na przykład pokrycia kosztów pogrzebu lub wsparcia dla rodziny, która straciła głównego żywiciela.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów