Jak wybrać adwokata w sprawie karnej?

W sytuacji kiedy postawiono nam zarzuty w sprawie kryminalnej wybór odpowiedniego adwokata jest kluczowym elementem skutecznej obrony. Proces karny jest często skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Dlatego decyzja o wyborze adwokata nie powinna być podejmowana pochopnie. Warto poświęcić czas na dokładne zrozumienie swoich potrzeb oraz skonsultowanie się ze specjalistą.  

1. Doświadczenie i specjalizacja

Pierwszym i jednym z najważniejszych kryteriów jest doświadczenie adwokata w dziedzinie prawa karnego. Warto zasięgnąć informacji na temat długości jego praktyki, jakie sprawy karne prowadził oraz jakie były końcowe orzeczenia w tych sprawach. Istotne jest, aby adwokat miał doświadczenie w obszarze, który dotyczy konkretnego zagadnienia.

2. Reputacja i referencje

Reputacja adwokata jest kluczowym wskaźnikiem jakości jego pracy. Przeszukaj Internet w poszukiwaniu opinii i recenzji klientów, którzy mieli już do czynienia z daną kancelarią. Dobry adwokat cieszy się uznaniem wśród swoich klientów.  Zapytaj swoich znajomych lub rodzinę, czy nie mieli styczności z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym i czy polecają jego usługi.

3. Umiejętności komunikacyjne i empatia

Otwarta i klarowna komunikacja między klientem a adwokatem jest niezwykle ważna. Wybierając adwokata, zwróć uwagę na to, czy dokładnie słucha Twoich problemów i pytań oraz jak jasno odpowiada na Twoje wątpliwości. Adwokat powinien również wykazywać empatię i zrozumienie dla Twoich trudności emocjonalnych związanych z procesem karnym. Dobra relacja między klientem a adwokatem pozwala na skuteczniejszą obronę.

4. Dostępność i zaangażowanie

Sprawy karne często wymagają pilnej interwencji, dlatego istotne jest, aby adwokat był dostępny w czasie kryzysowym. Zapytaj potencjalnego adwokata o to, jak często będzie mógł Cię kontaktować i czy w razie potrzeby jest gotów działać w nagłych przypadkach. Ważne jest również, aby adwokat wykazywał zaangażowanie w Twoją sprawę i podejmował wszelkie wysiłki, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

6. Przygotowanie i strategia

Podczas konsultacji z potencjalnym adwokatem, zapytaj o jego podejście do Twojej sprawy. Jakie strategie proponuje, jakie dowody zamierza zgromadzić i jakie są szanse na osiągnięcie sukcesu? Dobra obrona wymaga starannego przygotowania i jasnego planu działania. Jeśli adwokat wydaje się nieprzygotowany lub nie ma jasnej strategii, może to być sygnałem, że warto poszukać innej opcji.

7. Etos pracy i uczciwość

W trakcie procesu karnego, zaufanie między klientem a adwokatem jest kluczowe. Upewnij się, że adwokat ma dobre opinie na temat swojego etosu pracy i jest znany z uczciwości. Adwokat powinien być lojalny wobec swojego klienta i działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Jak wybrać dobrego adwokata?

Wybór odpowiedniego adwokata w sprawie karnej to kluczowy krok w zapewnieniu sobie skutecznej obrony. Doświadczenie, specjalizacja, reputacja, komunikacja, dostępność, uczciwość i przygotowanie to kluczowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę podczas podejmowania tej ważnej decyzji. Pamiętaj, że wybór adwokata to inwestycja w Twoją przyszłość, dlatego warto poświęcić czas na staranne zapoznanie się z różnymi kandydatami i wybrać tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów