Jak przygotować się do spotkania z adwokatem w sprawie o podział majątku?

Spotkanie z adwokatem nie jest egzaminem, a jednak warto dobrze się do niego przygotować 😉 Przecież chodzi tu o to, abyś uzyskał kompleksową i rzetelną poradę, a do tego adwokat będzie potrzebował od Ciebie niezbędnych informacji.

Poniżej znajdziesz listę wskazówek, dzięki którym świetnie przygotujesz się do spotkania.

  1. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dokumentów. Podstawowym dokumentem w tej sytuacji jest intercyza (czyli umowa o rozdzielność majątkową zawarta przed notariuszem) lub prawomocny wyrok rozwodowy.
  2. Kolejnym krokiem jest ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego.
  3. Należy przygotować numer księgi wieczystej nieruchomości, dowód rejestracyjny pojazdu, dowody zakupu cennych ruchomości, np. sprzętu RTV i AGD, wyciąg ze wspólnego rachunku bankowego, dane firm lub spółek zakładanych w trakcie trwania małżeństwa).
  4. Rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na osobisty / z majątku osobistego na majątek wspólny – jeżeli taka sytuacja ma miejsce w Twoim przypadku, przygotuj dokumenty potwierdzające dokonywanie takich nakładów.
  5. Przygotowując się do spotkania z adwokatem powinniśmy również oszacować wartość naszego majątku oraz ewentualnie zaproponować sposób jego podziału (czyli kto zachowa daną rzecz, a kto będzie musiał drugiego małżonka spłacić i w jakiej kwocie).
  6. Mile widziana będzie też ekspertyza prywatna na okoliczność wartość nieruchomości, zanim skierujemy wniosek o podział majątku do Sądu.
  7. Powinniśmy również zastanowić się nad ewentualną listą świadków potwierdzających nasze twierdzenia w sprawie (np. poczynione nakłady, nierówne przyczynienie się do powstania majątku wspólnego).
  8. Przemyśl i przygotuj pytania.

W końcu umawiasz się z adwokatem, aby uzyskać konkretne i potrzebne informacje. Oczywiście adwokaci w naszej kancelarii udzielą porady prawnej również bez Twoich szczegółowych pytań. Jednak jeśli są jakieś kwestie, które wyjątkowo chodzą Ci po głowie to śmiało zadawaj pytania! Przecież po to do nas przychodzisz. W trakcie spotkania możesz również robić notatki, aby móc po nim wrócić do zebranych informacji.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów