Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie?

jak podzielić firmę po rozwodzie

Wielu osobom wydaje się, że rozwód to moment podczas rozstania małżonków, któremu towarzyszą największe emocje. Niestety, bardzo często prawdziwa walka pomiędzy byłymi małżonkami rozpoczyna się podczas sądowego podziału majątku. Szczególnie trudna sytuacja tworzy się, jeżeli przedmiotem podziału jest majątek firmy.

Kiedy firma należy do majątku wspólnego?

W pierwszej kolejności należy ustalić czy małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Jeżeli nie została zawarta intercyza to kolejną istotną dla sprawy rzeczą jest to czy firma została założona przed czy po zawarciu związku małżeńskiego.

Polskie prawo uznaje, że jeżeli firma została założona przez jednego z małżonków w trakcie trwania wspólności majątkowej to taka firma stanowi majątek wspólny małżonków. Dokładnie tak jak inne rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego, podlega podziałowi po rozwodzie. Nie ma znaczenia czy firma była prowadzona przez oboje małżonków czy tylko przez jednego. Wszystkie nakłady czynione po zawarciu małżeństwa są zaliczane do majątku wspólnego i dzielone po połowie.

Jak podzielić firmę po rozwodzie?

Firmę można podzielić dokładnie tak samo jak pozostałe składniki majątku: w sądzie lub u notariusza. Zwykle w efekcie podziału jeden z małżonków otrzymuje firmę i jest zobowiązany spłacić drugiemu połowę ustalonej wartości przedsiębiorstwa.

Są jednak przypadki kiedy sytuacja ta może być bardziej skomplikowana i będzie wymagać profesjonalnej pomocy prawnej. W niektórych przypadkach może być konieczne rozdzielenie firmy na dwie odrębne jednostki lub sprzedanie całego majątku firmy, a następnie podział uzyskanych środków pieniężnych między byłych współmałżonków. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem, który będzie w stanie doradzić, jak najlepiej postąpić w tej sytuacji i jak zabezpieczyć interesy małżonków.

Jak ustalić ile warta jest firma?

Ustalenie wartości firmy to przy podziale majątku najtrudniejsze zadanie.  Trzeba ustalić czy sama firma została założona przed czy po zawarciu małżeństwa oraz jakie nakłady zostały na nią poczynione. W przypadku kiedy sama firma została założona przed zawarciem związku małżeńskiego nie jest ona przedmiotem podziału, ale poczynione później na nią nakłady już tak.

Podział majątku firmy bywa bardzo skomplikowany ze względu na rozbieżności pomiędzy byłymi małżonkami co do poczynionych na nią nakładów i wyceny samej wartości przedsiębiorstwa.  Pomoc adwokata specjalizującego się w podziałach majątku bywa w takich przypadkach nieoceniona i pozwala przejść bezboleśnie przez cały proces.

Więcej artykułów