Inflacja a podwyższenie alimentów

W kontekście aktualnie rosnącej inflacji pojawiają się pytania dotyczące jej wpływu na ustalenie kwoty alimentów. Najistotniejsze aspekty brane pod uwagę podczas ustalania wysokości świadczenia to potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości finansowe osoby zobowiązanej. Na obydwa te czynniki istotny wpływ może mieć wzrost cen.

Czym jest inflacja?

Inflacja to zjawisko ekonomiczne, które dotyczy wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, co prowadzi do obniżenia siły nabywczej pieniądza. Kiedy inflacja wzrasta, wartość pieniądza maleje. To oznacza, że potrzebujemy więcej pieniędzy, aby kupić te same rzeczy. Wpływa to nie tylko na nasze codzienne zakupy, ale także na wiele innych aspektów naszego życia, w tym na alimenty.

Czym są alimenty?

Alimenty to świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie osoby uprawnionej, której dłużnik (zazwyczaj jeden z rodziców) jest zobowiązany do płacenia. Kwota alimentów jest ustalana na podstawie potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia. Ale co się dzieje, gdy inflacja wpływa na koszty życia i powoduje, że kwota alimentów przestaje wystarczać na pokrycie podstawowych potrzeb?

Wpływ inflacji na alimenty

Wzrost inflacji wpływa na ceny produktów spożywczych, czynsz, opłaty za energię, koszty edukacji, opieki zdrowotnej i wiele innych aspektów życia. Dla osoby uprawnionej do alimentów, która otrzymuje stałą kwotę może to oznaczać, że nagle trudniej jest jej zaspokoić podstawowe potrzeby.

W praktyce oznacza to, że suma, która była wcześniej wystarczająca, teraz może nie pokrywać podstawowych kosztów życia. W takiej sytuacji osoba uprawniona do otrzymywania alimentów może ubiegać się o ich podwyższenie.

Procedura podwyższenia alimentów

Aby dostosować kwotę alimentów do aktualnej sytuacji gospodarczej, osoba uprawniona musi złożyć wniosek do sądu o podwyższenie świadczeń. W takim wniosku należy przedstawić dowody na to, że aktualna kwota alimentów nie jest już adekwatna do potrzeb oraz na wzrost kosztów życia wynikający z inflacji.

Ważne jest, aby dostarczyć sądowi konkretne dowody na wzrost kosztów – np. rachunki, paragony, cenniki. Może być również potrzebne uzasadnienie, dlaczego dana suma jest niezbędna, np. koszty leczenia, edukacji czy inne nieprzewidziane wydatki.

Sąd dokładnie analizuje również potencjał zarobkowy oraz stan majątkowy osoby zobowiązanej do zapłaty alimentów. Ocenia jakie przychody osoba zobowiązana jest w stanie osiągnąć, wykorzystując w pełni swoje umiejętności. Przykładowo, jeśli ojciec, będący kamieniarzem, zgłasza, że zarabia minimalne wynagrodzenie, sąd nie przyjmie tego za pewnik. Z racji, że zawód kamieniarza zazwyczaj oferuje wyższe zarobki niż te minimalne.

Bądź świadomy swoich praw

Ważne jest, aby osoby uprawnione były świadome swoich praw i możliwości dostosowania kwoty alimentów do aktualnej sytuacji gospodarczej. Pamiętajmy, że alimenty mają na celu zapewnienie godnego życia osobie uprawnionej, a inflacja może znacząco zakłócić ten cel. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do alimentów i czujesz, że kwota, którą otrzymujesz, nie jest już adekwatna, skonsultuj się z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, aby dowiedzieć się, jakie masz prawa i jak możesz je egzekwować.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów