Groźby karalne – za co może grozić Ci odpowiedzialność karna?

Groźby karalne w kontekście prawnym to poważna kwestia, z którą w Polsce mierzy się wiele osób. Wielu nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Bez względu na sytuację, zrozumienie konsekwencji takich działań jest kluczowe.

Definicja groźby karalnej

Groźba karalna w sferze prawa odnosi się do sytuacji, gdy jednostka wskazuje zamiar popełnienia lub zaprzestania pewnych działań, które spowodują szkodę dla innej osoby. Choć w życiu codziennym groźby mogą przyjmować różne formy i stopnie intensywności, kodeks karny w Polsce jasno definiuje je jako czyny zabronione, które naruszają wolność psychiczną jednostki.

Formy groźby karalnej

Kodeks karny nie precyzuje, w jakiej formie musi być przekazana groźba, aby była uznawana za czyn zabroniony. Obejmuje to zarówno wypowiedzi słowne, jak i działania niewerbalne:

  • Bezpośrednie wypowiedzi słowne,
  • Sugestywne aluzje lub insynuacje,
  • Gest, mający na celu zastraszenie.

Możliwe są różnorodne metody przekazania groźby, od rozmowy twarzą w twarz, przez telefon, aż po komunikację elektroniczną, taką jak wiadomości SMS czy e-mail.

Konsekwencje prawne

Zgodnie z art. 190 § 1 KK sprawca przestępstwa polegającego na dopuszczeniu się groźby karalnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warto zaznaczyć, że rodzaj i wysokość kary zawsze ustala sąd, uwzględniając wszystkie okoliczności danego przypadku.

Kara ograniczenia wolności może być wykonywana na dwa różne sposoby. Pierwszy polega na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne i może trwać od 20 do 40 godzin miesięcznie. Drugi sposób polega na potrącaniu części wynagrodzenia skazanego, która wynosi od 10 do 25% miesięcznych zarobków.

Kara pozbawienia wolności to kara więzienia. W przypadku przestępstwa związanego z groźbą karalną, jej maksymalny wymiar wynosi 2 lata.

Jak reagować na groźby karalne?

Jeśli doświadczasz sytuacji, w której ktoś kieruje wobec Ciebie groźby i budzi to Twoje obawy o bezpieczeństwo, masz prawo zgłosić ten fakt odpowiednim organom ścigania. Kluczowe jest zgromadzenie dowodów takich jak nagrania, wiadomości czy świadectwa osób trzecich. W ekstremalnych przypadkach warto zastanowić się nad wsparciem agencji detektywistycznej, która pomoże w monitorowaniu podejrzanej osoby.

Jednakże ważne jest również zrozumienie, że nie każde wypowiedziane słowo, szczególnie w emocjonalnym uniesieniu, może być uznane za groźbę karalną. Kwestie te są subiektywne i zależą od kontekstu. Niemniej jednak, ostrożność w wyborze słów jest kluczowa, aby unikać nieporozumień i potencjalnych konsekwencji prawnych.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów