Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego

Dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ oraz Adwokat dr Jarosław Wichura opracowali poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego: 

Funkcjonalna Implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego.

Poradnik składa się z dwóch części:

  1. Przepisy antykorupcyjne na gruncie polskiego prawa karnego (istota i cechy wspólne), ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Ustanowienie, integracja i utrzymanie skutecznego programu etyki i zgodności w jednostkach samorządu terytorialnego.

„Zjawiska o charakterze korupcyjnym istnieją nierozerwalnie wraz z administracją publiczną, w tym także z administracją samorządową. Bez wątpienia reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce w 1990 r. stworzyło nowe obszary dla występowania takich nadużyć. Organy samorządu terytorialnego podejmują liczne decyzje, ingerujące w prawa i obowiązki innych osób, co może prowadzić do prawnie niedopuszczalnych zachowań (zmierzających do kształtowania treści wydawanych decyzji z pominięciem unormowań antykorupcyjnych w administracji publicznej).

W polskim systemie prawnym słowo „antykorupcyjny” nie funkcjonuje w pozycji pozwalającej na precyzyjne określenie, które to mianowicie przepisy prawa można określić jako poświęcone zwalczaniu korupcji. Należałoby zatem rozpocząć od zdefiniowania samego słowa „korupcja”, które również nie jest określeniem z zakresu języka prawnego, jednak funkcjonuje zarówno w języku prawnym, jak i potocznym.”

Zachęcamy do pobrania darmowej publikacji!

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów