Dział spadku ze zniesieniem współwłasności

Po śmierci osoby przekazującej spadek, czyli po otwarciu spadku, spadkobiercy nie stają się automatycznie właścicielami całego majątku spadkowego lub jego części. Nawet sądowe potwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia wystawiony przez notariusza nie daje im pełnej własności. To dlatego, że w momencie otwarcia spadku powstaje wspólność majątku spadkowego między spadkobiercami, a możliwości rozporządzania tym majątkiem są mocno ograniczone.

Dopiero po przeprowadzeniu działu spadku wspólność ta zostaje zlikwidowana, co pozwala spadkobiercom nabyć pełne prawo własności do konkretnych składników majątkowych i dowolnie nimi zarządzać.

Można dokonać działu spadku na mocy umowy między spadkobiercami lub, w przypadku braku porozumienia, poprzez postępowanie sądowe. Umowa o dział spadku może być sporządzona w dowolnej formie, włączając w to formę ustną, jednak zaleca się zawarcie jej na piśmie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nieruchomości konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego, a w przypadku przedsiębiorstwa umowa powinna być notarialnie poświadczona.

Warto podkreślić, że nie ma obowiązku dokonania działu spadku nakładanego przez prawo ani określonego terminu, w którym taki podział musi nastąpić. Konieczność przeprowadzenia działu spadku pojawia się tylko wtedy, gdy spadkobiercy chcą zakończyć wspólność majątkową spadku i stać się wyłącznymi właścicielami konkretnych składników spadku.

Zniesienie współwłasności

Chociaż zniesienie współwłasności może wydawać się podobne do działu spadku, to jednak są to dwie odrębne kwestie. W obu przypadkach chodzi o zakończenie współposiadania, ale różnią się one zakresem. Dział spadku odnosi się do wspólności obejmującej całą masę spadkową, podczas gdy zniesienie współwłasności dotyczy rozporządzania udziałami w konkretnych elementach masy spadkowej.

Warto zaznaczyć, że spadkobiercy nie mają wyboru co do tego, czy zastosować dział spadku czy zniesienie współwłasności. To zależy od okoliczności. Dział spadku stosuje się, gdy spadek jest rozdzielany między spadkobierców, natomiast zniesienie współwłasności ma zastosowanie, gdy współposiadanie wynika z innych okoliczności niż dziedziczenie, na przykład współposiadanie nieruchomości przez spadkodawcę i inną osobę.

Dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

W sytuacji, gdy spadkobiercy dziedziczą jedynie udziały we współwłasności nieruchomości pozostawionej przez spadkodawcę, konieczne jest przeprowadzenie zarówno działu spadku, jak i zniesienia współwłasności. To możliwe do zrealizowania w jednym procesie, co jest praktycznym rozwiązaniem w takiej sytuacji.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestiach umownego lub sądowego podziału spadku lub planujesz przeprowadzenie postępowania obejmującego zarówno dział spadku, jak i zniesienie współwłasności, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią prawną. Nasz zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, którzy pomogą ci na każdym etapie procedury związanym z dziedziczeniem, od złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po przeprowadzenie działa spadku i uzyskanie pełnego prawa własności do konkretnych składników majątkowych.

Więcej artykułów