DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do istotnych zmian w obiektach budowlanych poprzez liczne uszkodzenia, co powoduje  ich powolne i systematyczne niszczenie. Niniejszy artykuł został poświęcony analizie powstawaniu deformacji terenu, która powstaje najczęściej czyli deformacją nieciągłą. 

Deformacja nieciągła jest to rodzaj zniekształcenia terenu, powodujący przerwanie ciągłości i przemieszczenie się części gruntu na skutek działalności górniczej. W przeciwieństwie do deformacji ciągłych, które nie powodują przerwania ciągłości terenu, deformacje nieciągłe powstają dość szybko (kilka dni, godzin, a nawet minut), powodują ogromne zniszczenia nad powierzchnią powstającej deformacji, oszczędzając jednocześnie powierzchnie obok, która nie ulega prawie żadnym zniekształceniom.

Rodzaje deformacji nieciągłych najlepiej zilustruje poniższy schemat:  

Przykłady deformacji typu liniowego:

– pęknięcia

– strzeliny

– uskoki terenowe

Przykłady deformacji typu powierzchniowego:

– zapadliska

– osuwiska

– wypiętrzenie terenu

Najczęściej występująca przyczyną powstawania deformacji nieciągłych są eksploatacja węgla, poprzez zawał stropu na płytko zalegających pokładach, a także ponowna aktywizacja jeszcze niezlikwidowanych szybów.

Natomiast do skutków powstałych deformacji zaliczamy wszelkie uszkodzenia i zniszczenia budynków. Deformacje nieciągłe powodują przede wszystkim naruszenie konstrukcji w obiektach budowlanych, pękanie ścian, powstawanie szczelin, a także utratę pionowości budynku.

Likwidacja deformacji nieciągłych jest procesem niezwykle skomplikowanym pod względem inżynieryjnym i finansowym. Natomiast możemy zapobiegać ich skutkom poprzez wzmacnianie konstrukcji nowo wznoszonych budynków bądź domaganie się od zakładu górniczego odpowiedniego odszkodowania mającego zrekompensować szkody jakie powstały na naszej nieruchomości.

zobacz naszą pełną ofertę: szkody górnicze

Więcej artykułów