Czy warto złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze ?

Dobrowolne poddanie się karze (DPK)  jest w wielu przypadkach rozwiązaniem bardzo korzystnym dla oskarżonych, ponieważ daje możliwość przyznania się i złagodzenia wyroku unikając czasochłonnej rozprawy. DPK  zostało uregulowane w art. 387 k.p.k., który stanowi,  że sąd ma możliwość uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze i może wydać wyrok zgodny z wnioskiem oskarżonego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Oczywiście nie jest to możliwe w każdym przypadku.

Kiedy złożyć wniosek i co w nim zawrzeć?

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze oskarżony może złożyć jeszcze przed samą rozprawą, po odebraniu wezwania na rozprawę lub po jej rozpoczęciu. Ważne, aby odbyło się to do czasu zakończenia przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. Oskarżony we wniosku musi zawrzeć proponowany przez siebie wymiar kary, który musi być zgodny z prawnie przewidywanym zakresem kar za popełniony czyn.

Kiedy oskarżony nie może skorzystać z dobrowolnego poddania się karze ?

Wniosek o skorzystanie z dobrowolnego przyznania się do winy można zgłosić w niemal każdej sprawie. Wyjątek stanowią przestępstwa za które grozi kara przekraczająca 15 lat pozbawienia wolności. Podstawowym czynnikiem jest też niepodważalna wina oskarżonego w danej sprawie. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze może również zawetować prokurator oraz osoba pokrzywdzona.

Jakie korzyści daje dobrowolne poddanie się karze ?

Największą korzyścią płynącą z instytucji dobrowolnego poddania się karze jest możliwość odbycia najbardziej korzystnego wyroku, który zarazem będzie zgodny z przepisami dotyczącymi danego czynu zabronionego. Szybsze skazanie oskarżonego jest także dogodne dla organów ścigania jak i sądu.

Sąd zatwierdzając wniosek o dobrowolne poddanie się karze będzie brał pod uwagę przede wszystkim czy fakt popełnienia przez oskarżonego czynu zakazanego jest niepodważalny, oraz czy zaproponowany wymiar kary będzie adekwatny do popełnionego czynu i osiągnięte zostaną cele kary.

W jakiej sytuacji nie warto korzystać z DPK ?

Kiedy istnieje możliwość dowiedzenia iż skazany nie jest winny zarzuconym mu czynom. W tej sytuacji dobrowolne poddanie się karze bez tradycyjnego procesu sądowego byłoby bardzo niekorzystne. Dlatego ważnym jest, aby wraz z prawnikiem dokładnie przeanalizować swoją sytuację zanim podejmiemy decyzje o złożeniu wniosku o DPK. Wielu oskarżonych rozważa dobrowolne poddanie się karze ponieważ chcą uniknąć długich procesów sądowych. Należy pamiętać jednak, że często w trakcie długich spraw sądowych wychodzą na jaw okoliczności łagodzące dla oskarżonego, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na wyrok lub nawet doprowadzić do uniewinnienia.

Adwokat karny

Przed ostateczna decyzją o dobrowolnym poddaniu się karze warto skonsultować się ze swoim obrońcą, aby przeanalizować wszelkie za i przeciw. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych doradzi najkorzystniejsze rozwiązanie i pomoże doprowadzić sprawę do satysfakcjonującego finału.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów