Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na wysokość alimentów na dzieci?

W Polsce orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość alimentów. Alimenty są przyznawane w oparciu o potrzeby dzieci oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego.

Czy uznany za winnego rozkładu pożycia zapłaci wyższe alimenty na dzieci?

W przypadku alimentów dla dzieci, ich wysokość jest ustalana głównie na podstawie potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodziców. Wina jednego z rodziców w rozwodzie nie wpływa na to ustalenie.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko jest ustalana indywidualnie dla każdej sprawy i zależy od wielu czynników, ale najważniejsze z nich to potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe zobowiązanego rodzica. Poniżej opisujemy niektóre z aspektów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów.

Potrzeby dziecka

Zakres potrzeb obejmuje nie tylko podstawowe środki do życia, takie jak jedzenie, ubranie czy mieszkanie, ale także edukację, opiekę medyczną, zajęcia dodatkowe, a w niektórych przypadkach nawet wakacje.

Możliwości finansowe zobowiązanego

Sąd bierze pod uwagę zarobki zobowiązanego, jego wydatki stałe, inne zobowiązania finansowe, a także potencjalne źródła dochodu.

Standard życia, do którego dziecko było przyzwyczajone

Jeśli rodzina przed rozpadem utrzymywała pewien standard życia, sąd może uznać, że dziecko nie powinno z tego powodu doświadczać znacznego spadku w jakości życia.

Koszty związane z opieką nad dzieckiem: Jeżeli dziecko ma specjalne potrzeby (np. związane z chorobą czy niepełnosprawnością), może to zwiększyć kwotę alimentów.

Możliwości finansowe drugiego rodzica

Nawet jeśli jeden z rodziców ma obowiązek płacenia alimentów, drugi rodzic nadal ponosi odpowiedzialność za wsparcie finansowe dziecka. Sąd może wziąć pod uwagę zarobki obu rodziców przy ustalaniu kwoty alimentów.

Wiek dziecka

Potrzeby finansowe mogą się różnić w zależności od wieku dziecka. Nastolatki mogą mieć większe potrzeby finansowe niż młodsze dzieci.

Inne zobowiązania alimentacyjne

Jeśli zobowiązany ma obowiązek płacenia alimentów na rzecz innych dzieci lub byłego małżonka, sąd może wziąć to pod uwagę przy ustalaniu kwoty alimentów.

Końcowa wysokość alimentów jest efektem negocjacji i rozstrzygnięcia sądowego. Wiele spraw dotyczących alimentów kończy się ugodą między stronami. Jeśli jednak strony nie mogą dojść do porozumienia, ostateczna decyzja należy do sądu. Natomiast, jeżeli sytuacja finansowa zobowiązanego lub potrzeby dziecka ulegną zmianie, można wystąpić o zmianę wysokości alimentów. W takim przypadku zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów