Czy jest szansa na polubowne rozwiązanie w sprawie o podział majątku?

podział majątku

Sprawy finansowe to bardzo często główna oś konfliktu w sprawach związanych z zakończeniem związku małżeńskiego. Najczęściej brak porozumienia między małżonkami w kwestiach finansowych odbija się na wszelkich innych ustaleniach czy sprawach dotyczących ich małoletnich dzieci.

Wielokrotnie w trakcie prowadzonych spraw rozwodowych czy rodzinnych już po zakończeniu rozwodu dążymy do ustalenia sedna problemu i konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami – i najczęściej okazuje się nim brak rozstrzygnięcia kwestii majątkowych.

Należy pamiętać, iż kwestia podziału majątku jest w oczach byłych małżonków trudna, skomplikowana i wymagająca ogromnych nakładów finansowych. Jednocześnie jawi się im ona jako wieloletnia i nieprzyjemna batalia konieczna do stoczenia i to w jak najkrótszym czasie. Owszem – zdarza się i tak. Ale bardzo często okazuje się, że jest to mylne wyobrażenie.

Kiedy dokonać podziału majątku?

Przede wszystkim podziału majątku można dokonać zawsze – te roszczenia nigdy się nie przedawniają. Jednak najczęściej z biegiem czasu coraz trudniej nam przypomnieć sobie szczegóły związane z nabyciem czy wytworzeniem określonych składników tego majątku – dlatego w tym sensie czas jest sprzymierzeńcem byłych małżonków.

Małżonkowie bardzo obawiają się podjęcia tematu podziału majątku, bo wydaje im się to bardzo skomplikowane samo w sobie. Rzeczywiście kwestią problematyczną może być ustalenie składu majątku – ale tylko wtedy gdy jest dużo jego elementów lub jeśli ich nabycie nastąpiło bardzo dawno (znów okazuje się, że czas jest sprzymierzeńcem). Ale w mojej praktyce najczęściej zdarza się, że w majątku wspólnym nie ma zbyt wielu składników i najczęściej małżonkowie są zgodni co do składu majątku.

Jak wycenić dzielony majątek?

Najwięcej emocji budzi natomiast kwestia wartości poszczególnych składników majątku – tu najczęściej pojawia się konflikt i brak porozumienia. Natomiast także z tą kwestią małżonkowie mogą się uporać bez uczestnictwa sądu. Wystarczy bowiem, że małżonkowie zasięgną opinii odpowiedniego rzeczoznawcy. Oczywiście będzie wymagało to nakładów finansowych – szczególnie jeżeli wycenianym majątkiem będzie nieruchomość czy przedsiębiorstwo – ale na rynku jest duży wybór firm i specjalistów oferujących te usługi. Oczywiście małżonkowie powinni zgodzić się wspólnie na jednego neutralnego rzeczoznawcę, a jego opinia powinna rozwiązać impas związany z określeniem wartości majątku.

W takiej sytuacji może też pomóc prawnik – adwokat lub radca prawny – który często ze względu na doświadczenie zawodowe może poradzić konkretne kroki i wyjaśnić w jaki sposób odnaleźć rzetelnego rzeczoznawcę. Dodatkowo, prawnik pomoże rozwiązać trudności związane z zawiłościami prawnymi w zakresie ustalenia składu majątku wspólnego.

Polubowny podział majątku przed rozwodem

Wielokrotnie zdarza się, iż w przypadku niewielu składników majątku wspólnego, dobrej woli obydwu małżonków i wsparciu prawnika możliwym jest wypracowanie porozumienia dotyczącego podziału majątku wspólnego jeszcze przed orzeczeniem rozwodu.

Polubowne rozstrzygnięcie tej kwestii przed orzeczeniem rozwodu jest możliwe tylko po ówczesnym wprowadzeniu przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej – wystarczająca w tym celu jest wizyta małżonków u notariusza, przed którym zgodnie oświadczają, iż wprowadzają taki ustrój majątkowy w swoim małżeństwie. Ten krok otwiera przed nimi możliwość wypracowania – często przy wsparciu prawnika – umowy podziału majątku wspólnego określającej wszystkie roszczenia finansowe małżonków związane z zakończeniem ich związku.

Polubowne rozwiązanie kwestii podziału majątku jest jak najbardziej możliwe. Bardzo często małżonkowie, którzy się decydują na podjęcie próby takiego rozwiązania doceniają sprawność i efektywność takiego sposobu. Dzięki temu sam rozwód przebiega dużo sprawniej i nie jest obciążony niepotrzebnymi ukrytymi roszczeniami małżonków w kwestiach majątkowych.

Warto nadmienić, że uporządkowanie spraw majątkowych przed sprawą o rozwód lub tuż po jej wytoczeniu dodatkowo ułatwia postepowanie rozwodowe. Rozdzielność majątkowa i rozliczenie w kwestiach finansowych dodatkowo potwierdza ustanie między małżonkami więzi gospodarczej – a to wraz z ustaniem więzi fizycznej i uczuciowej skutkuje uznaniem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego koniecznego do orzeczenia rozwodu.

Więcej artykułów