Co się dzieje z nieprzyjętym spadkiem?

Każdy z nas przynajmniej raz poszedł na pogrzeb dalekiego członka rodziny, z którym tak naprawdę nie utrzymywał bliższych relacji. Ale czy zastanawiamy się wówczas, że śmierć tej osoby może wpłynąć na nasze życie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprawa o stwierdzenie nabycia spadku może zostać wszczęta przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. W praktyce tą osobą jest osoba zainteresowana otrzymaniem spadku, albo wierzyciel zmarłego. W drugim wypadku wierzyciel jest zainteresowany odnalezieniem osoby, która spłaci długi spadkodawcy. W sytuacji gdy zmarły nie pozostawił po sobie majątku albo ma długi zwykle rodzina nie podejmuje żadnych działań celem uregulowania spraw spadkowych. Czy takie podejście jest jednak słuszne?

Obowiązujące przepisu dają wyłącznie sześć miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Po upływie tego terminu powstaje stan prawny zgodnie, z którym najbliższa rodzina przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza bez podejmowania jakichkolwiek działań czy czynności. Zatem po upływie tych sześciu miesięcy może pojawić się okoliczność, iż wierzyciel zmarłego złoży wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dążyć będzie do uzyskania spłaty długu przez członków rodziny. Wola rodziny w prowadzeniu postępowania spadkowego nie będzie wówczas niezbędna do wszczęcia i prowadzenie postępowania.

Samo stwierdzenie nabycia spadku nie zamyka również wierzycielowi drogi do dalszego dochodzenia zaspokojenia istniejącego długu spadkowego. Wierzyciel może aktywnie poszukiwać spadkobierców, ale następnie wszczynać i występować w sprawie o sporządzenie spisu inwentarza. Takie działania wierzyciela zmierzają do ustalenia w jakiej części spadkobiercy są zobowiązani do spłaty długu spadkowego. Spłata wówczas następować będzie z majtków osobistych spadkobierców.

Warto zatem pamiętać, iż każdym przypadku należy zastanowić się czy dany spadek chcemy przyjąć czy odrzucić. Co ważniejsze każda decyzja winna również zostać sformalizowana poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Pozostawienie spadku przez rodzinę bez żadnych czynności spadkowych nie oznacza, iż po upływie terminów ustawowych sprawa spadkowa nie zostanie wszczęta przez wierzyciela spadkowego. Wówczas zdanie spadkobierców czy chcą przyjąć spadek nie będzie miało znaczenia procesowego, gdyż ich bierność zrównana zostanie z wolą przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Więcej artykułów