Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza to okres przed wyborami, w czasie którego zakazane jest prowadzenie kampanii wyborczej, publikowanie sondaży oraz jakiejkolwiek innej działalności mogącej wpłynąć na decyzje wyborców. Naruszenie jej może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Co jest zabronione podczas ciszy wyborczej?

Podczas ciszy wyborczej w Polsce obowiązują pewne zakazy, mające na celu zapewnienie wyborcom spokojnego podjęcia decyzji.

Przede wszystkim kandydaci, partie i komitety wyborcze mają obowiązek zakończenia wszelkich działań promocyjnych, spotkań i wszystkiego, co związane jest z kampanią wyborczą. Media nie mogą publikować sondaży wyborczych czy prognoz wyników wyborczych. Obejmuje to również zakaz publikowania wszelkich materiałów reklamowych, takich jak ulotki, plakaty czy spoty w telewizji, radiu bądź Internecie.

Nie jest dozwolone zachęcanie do głosowania na konkretnego kandydata. Ponadto, nie można organizować imprez masowych związanych z działalnością wyborczą oraz używać środków masowego przekazu do propagowania określonych postaw wyborczych.

Cisza wyborcza w Internecie

Cisza wyborcza to okres, w którym działalność polityków w mediach zostaje zawieszona. Dotyczy to nie tylko polityków, ale także wszystkich obywateli naszego kraju. W tym czasie zakazane jest publikowanie i udostępnianie informacji o kandydatach w sieci, natomiast nie ma obowiązku usuwania postów związanych z wyborami, które były dodawane wcześniej. Ponadto, w czasie ciszy wyborczej nie wolno edytować wcześniej zamieszczonych treści.

Cisza wyborcza, a banery

Cisza wyborcza nie obejmuje bilbordów i reklam, które zostały opublikowane przed dniem jej ogłoszenia. Zatem nie ma potrzeby usuwania plakatów z miejsc publicznych czy usuwania informacji o wyborach i kandydatów. Nie można jednak wieszać nowych materiałów promocyjnych.

Ile wynosi grzywna?

Złamanie zasad ciszy wyborczej uznawane jest za wykroczenie i podlega karze grzywny. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń może ona wynosić od 20 zł do 5 tys. Zł.

Na większą karę mogą narazić się osoby, które przed zakończeniem ciszy wyborczej, ujawnią wyniki przedwyborczych sondaży lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania. Wtedy kara grzywny może wynieść od 500 tys. Zł do nawet 1 miliona złotych.

Inne konsekwencje prawne

Chociaż grzywna jest najczęściej stosowaną karą, złamanie ciszy wyborczej może pociągnąć za sobą także inne konsekwencje prawne.

W przypadku naruszenia przez osoby pełniące funkcje publiczne, mogą one ponieść konsekwencje w ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Media, które złamią ciszę wyborczą, mogą zostać ukarane przez odpowiednie organy nadzorcze, takie jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Natomiast w skrajnych przypadkach, jeśli naruszenie ciszy wyborczej miało istotny wpływ na wynik wyborów, może to prowadzić do kwestionowania ich ważności.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów