Ubezpieczenia

Ubezpieczenia: Uszkodzone sufit, ściany i panele, czyli jak dochodzić odszkodowania za zalanie mieszkania z polisy odpowiedzialności cywilnej?

Państwo Jabłońscy po długiej podróży samochodem wrócili do swojego mieszkania i zastali  wielką kałużę wody na środku pokoju gościnnego. Poszkodowani czym prędzej udali się do sąsiada z góry i stanowczo poprosili o wyłączenie dopływu wody. Okazało się, że przyczyną szkody był wężyk ciepłej wody, który pękł i spowodował niekontrolowany wyciek. Sąsiad Państwa Jabłońskich, Pan Gruszka, …

Ubezpieczenia: Uszkodzone sufit, ściany i panele, czyli jak dochodzić odszkodowania za zalanie mieszkania z polisy odpowiedzialności cywilnej? Read More »

Ubezpieczenia: Przedsiębiorca wyrządził Ci szkodę? Sprawdź jak możesz uzyskać odszkodowanie z jego polisy!

Pan Krzysztof postanowił wreszcie zrobić długo odwlekany remont dachu w swoim domu jednorodzinnym. W związku z tym przeszukał ogłoszenia w Internecie i zainteresował się ofertą firmy BUDMAXPOL Janusz Grażyński. Skontaktował się ze wspomnianym podmiotem, który potwierdził gotowość do wykonania zleconych prac. Właściciel nieruchomości i wykonawca umówili się na oględziny, a następnie ustalili kosztorys oraz termin …

Ubezpieczenia: Przedsiębiorca wyrządził Ci szkodę? Sprawdź jak możesz uzyskać odszkodowanie z jego polisy! Read More »

Ubezpieczenia: Miałeś wypadek przy pracy? Zobacz jakie roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia Ci przysługują!

Pan Adam pracuje w firmie informatycznej na stanowisku specjalisty do spraw kontaktu z klientem korporacyjnym. Do jego obowiązków należą przede wszystkim prowadzenie rozmów telefonicznych, korespondencji mailowej, umawianie i prowadzenie spotkań oraz podpisywanie umów o współpracę. Swoją pracę wykonuje najczęściej w biurze zlokalizowanym w centrum dużego miasta wojewódzkiego. Pewnego dnia szef wydał polecenie służbowe i nakazał …

Ubezpieczenia: Miałeś wypadek przy pracy? Zobacz jakie roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia Ci przysługują! Read More »

Ubezpieczenia: Na skutek zaniedbania innej osoby doznałeś obrażeń? Sprawdź co możesz zrobić, aby zrekompensować sobie doznane cierpienia!

Pani Janina po długim dniu pracy wracała do swojego domu. Będąc już praktycznie pod klatką potknęła się o wyrwę w chodniku i wywróciła. Świadek zdarzenia wezwał  pogotowie ratunkowe, bo poszkodowana skarżyła się ból ręki prawej i kolana prawego. Ratownik medyczny zdecydował, że konieczne jest przetransportowanie Pani Janiny do szpitala w celu dokonania niezbędnej diagnostyki. Zdjęcia …

Ubezpieczenia: Na skutek zaniedbania innej osoby doznałeś obrażeń? Sprawdź co możesz zrobić, aby zrekompensować sobie doznane cierpienia! Read More »

Ubezpieczenia: Miałeś kolizję i ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą? Zobacz jakie prawa Ci przysługują w takiej sytuacji.

Pan Jan prawidłowo poruszał się swoim pojazdem fiat punto po drodze z pierwszeństwem  przejazdu. W pewnym momencie z drogi podporządkowanej wyjechał bez ostrzeżenia kierujący samochodem ford fiesta i uderzył w bok pojazdu Pana Jana. Wskutek kolizji doszło do uszkodzenia drzwi prawych przednich oraz prawego błotnika. Pan Jan zgłosił szkodę u ubezpieczyciela i po kilku dniach …

Ubezpieczenia: Miałeś kolizję i ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą? Zobacz jakie prawa Ci przysługują w takiej sytuacji. Read More »

Ubezpieczenia: Kolizja dwóch pojazdów – co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń.

Większość z nas na co dzień porusza się samochodem – w dzisiejszych czasach nie jest to przywilej, a po prostu konieczność. W związku z faktem, że użytkowników ruchu drogowego z roku na roku jest coraz więcej, to wzrasta też prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzyjemnych skutków korzystania z pojazdu: kolizja lub wypadek drogowy. W poniższym artykule przedstawiamy co …

Ubezpieczenia: Kolizja dwóch pojazdów – co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń. Read More »

Ubezpieczenia: Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do naprawienia szkody.

Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie ubezpieczeniowym, czyli kto i w jaki sposób jest zobowiązany do naprawienia szkody. Poszkodowany w wypadku, który liczy na naprawienie wyrządzonej mu szkody w końcu spotyka się z pojęciem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dla uprawionego do odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oznacza ona możliwość uzyskania gratyfikacji pięniężnej, a dla sprawcy obowiązek jej …

Ubezpieczenia: Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do naprawienia szkody. Read More »

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej wysokości. Korzystniej w tym względzie kształtuje się sytuacja wierzyciela w procesie o zapłatę zastrzeżonej w umowie kary za niewłaściwe wykonanie zobowiązania. …

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA Read More »

KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. polisolokaty, od dłuższego czasu stanowią przedmiot sporów zawisłych przed sądami powszechnymi. Rezultatem toczących się sporów sądowych, zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz posłów, jest obniżenie opłat likwidacyjnych dla nowo zaciąganych umów.Na mocy porozumienia Prezesa UOKiK zawartego z siedemnastoma ubezpieczycielami, które wchodzi w życie z dniem …

KLAUZULE ABUZYWNE W UMOWACH UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Read More »