Spadek

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją, która zawsze wzbudza wiele kontrowersji i często sprzecznych emocji. Przypomnijmy, że zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym ustaleniem w testamencie, kto zostanie spadkobiercą i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się przecież zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby …

Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Read More »

Zachowek od obdarowanego.

Pani Maria przez całe życie pomagała swoim najbliższym. Zarówno synowie, jak i wnuki zawsze mogli liczyć na jej pomoc. W pewnym momencie Pani Maria uznała, iż powinna uporządkować swoje sprawy finansowe i postanowiła przekazać najbliższym swój majątek już teraz. Pani Maria miała dwa mieszkanie, więc uznała, że każdy syn otrzyma jedno mieszkanie. Pierwszy syn postanowił, że nie chce mieszkania, tylko jego wartość. Pani Maria sprzedała mieszkanie, …

Zachowek od obdarowanego. Read More »

Czym jest testament zapisowy?

Pan Zbigniew przeglądając rzeczy po swojej zmarłej żonie Michalinie znalazł jej list do najbliższych. Pani Michalina długo walczyła z ciężką chorobą i list ten stanowił swoistą formę pożegnania z najbliższymi i testamentu. Pani Michalina w liście napisała jak bardzo kocha najbliższych, ale również napisała jak Pan Zbigniew ma podzielić miedzy nim a córką rzeczy Pani Michaliny. Swój udział w domie Pani Michalina przekazała w połowie mężowi i córce. …

Czym jest testament zapisowy? Read More »

Spadek nieobjęty a spadek odrzucony.

Kodeks cywilny przewiduje długą listę osób uprawnionych do spadku. Wyliczenie to dotyczy tzw. spadkobierców ustawowych. Oczywiście w pierwszej kolejności spadek należy się małżonkowi oraz dzieciom zmarłego. Jednak ustawowa lista potencjalnych spadkobierców na tych osobach się nie kończy. W przypadku, gdy najbliższa rodzina odrzuca spadek, ustawa stanowi, że spadek przechodzi na członków dalszej rodziny. Spadek mogą odziedziczyć dziadkowie, a przypadku gdy nie dożyli oni otwarcia spadku, ten może zostać …

Spadek nieobjęty a spadek odrzucony. Read More »

Nowy testament i co dalej?

Pan Grzegorz właśnie podziwiał efekty kilkumiesięcznego remontu domu, który odziedziczył wraz z siostrą po zmarłych rodzicach. Dużo czasu i pieniędzy kosztowała go spłata udziału siostry oraz remont domu. Pocieszał go jednak fakt, iż ma już własny kawałek ziemi dla siebie i swojej rodziny. Radość nie trwała jednak długo, gdyż siostra w odwiedzinach oświadczyła Panu Grzegorzowi, że przeglądając pamiątki po zmarłych rodzicach, w jednej z książek znalazł testament ojca. Zgodnie z nowo odnalezionym testamentem dom …

Nowy testament i co dalej? Read More »

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich

Bardzo często występuje następująca sytuacja – zmarły członek rodziny pozostawił po sobie spore zadłużenie. Ponieważ spadkobiercy nie mieli zamiaru spłacać tych długów, złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym. Udało im się tego dokonać w ustawowym terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tym, że byli spadkobiercami.   Jeden ze spadkobierców posiada małoletnie dziecko, które na skutek złożenia przez niego oświadczenia o odrzuceniu spadku samo może stać …

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich Read More »

Co się dzieje z nieprzyjętym spadkiem?

Każdy z nas przynajmniej raz poszedł na pogrzeb dalekiego członka rodziny, z którym tak naprawdę nie utrzymywał bliższych relacji. Ale czy zastanawiamy się wówczas, że śmierć tej osoby może wpłynąć na nasze życie? Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprawa o stwierdzenie nabycia spadku może zostać wszczęta przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. W praktyce tą osobą jest osoba zainteresowana otrzymaniem spadku, albo wierzyciel zmarłego. W drugim wypadku wierzyciel jest zainteresowany odnalezieniem osoby, która spłaci długi …

Co się dzieje z nieprzyjętym spadkiem? Read More »

Roszczenie o zachowek – jak przerwać bieg przedawnienia?

Zachowek jest jedną z najpopularniejszych instytucji prawa spadkowego, służy bowiem ochronie najbliższej rodziny spadkodawcy, jeżeli nie została ona przez niego uwzględniona w testamencie (warto mieć na uwadze, o czym pisaliśmy już wcześniej, że z zachowkiem możemy mieć także do czynienia także wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, tj. przy dziedziczeniu ustawowym). Co do zasady każde roszczenie pieniężne ulega przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ( w uproszczeniu) dochodzenie go przed sądem będzie się wiązało …

Roszczenie o zachowek – jak przerwać bieg przedawnienia? Read More »

Dodatkowe uprawnienia małżonka w związku z nabycie spadku

„Pani Emilia i Pan Antoni byli zgodnym małżeństwem z pięćdziesięcioletnim stażem. Z racji wykonywanego zawodu zarabiali znacznie więcej od średniej krajowej. Również po zakończeniu kariery zawodowej ich emerytury były znacznie wyższe od przeciętnych. Z tego też względu udało im się odłożyć znaczne sumy pieniędzy, a i tak dużo inwestowali we własny dom, w którym zawsze znajdowały się sprzęty „z górnej półki”. Małżonkowie posiadali dwójkę dzieci i z tego też względu planowali …

Dodatkowe uprawnienia małżonka w związku z nabycie spadku Read More »

Czego nie odziedziczymy po zmarłym – cz. 1

W spadku możemy odziedziczyć pozostały po zmarłym majątek lub też długi, a w wielu przypadkach i jedno i drugie jednocześnie. Zasada ogólna głosi, że prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób (art. 922 §1 Kodeksu cywilnego). Czy jednak spadkobiercy odziedziczą po spadkodawcy wszystko to, co do niego należało? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Nie należą bowiem prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak …

Czego nie odziedziczymy po zmarłym – cz. 1 Read More »