Prawo pracy

Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS.

Zaistnienie wypadku przy pracy uprawnia pracownika do skorzystania z wielu świadczeń. Prawo to wynika z objęcia pracownika ubezpieczeniem wypadkowym, a świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że korzystanie ze świadczenia związane jest z przeprowadzeniem przez ZUS odpowiedniego postępowania administracyjnego, które zakończone jest wydaniem decyzji. ZUS wydaje decyzje m.in. w przedmiocie: zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru, świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 100% podstawy wymiaru, jednorazowego odszkodowania, renty …

Wypadek przy pracy: odmowa wypłaty świadczeń przez ZUS. Read More »