Podatki

Wybór Formy Opodatkowania – Analiza i Praktyczne Wskazówki

Wybór formy opodatkowania to kluczowa decyzja, która może znacząco wpłynąć na finanse i rozwój przedsiębiorstwa. W Polsce przedsiębiorcy mają do dyspozycji różne formy opodatkowania, takie jak opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przedstawienie różnych formy opodatkowania, powoli na analizę ich zalet i wad oraz dostarczy praktycznych wskazówek dotyczących wyboru optymalnej formy opodatkowania. Opodatkowanie na zasadach ogólnych Opodatkowanie na zasadach ogólnych to jedna z najbardziej …

Wybór Formy Opodatkowania – Analiza i Praktyczne Wskazówki Read More »

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zegarek?

Podstawę opodatkowania zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochód powstaje przez obniżenie przychodu o koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo składka zdrowotna w przypadku np. jednoosobowej działalności gospodarczej obliczana jest od wysokości dochodu. Koszty w działalności gospodarczej W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych czyli prowadząc działalność jednoosobową na zasadach ogólnych czy na zasadach podatku liniowego – koszty uzyskania przychodu zostały zdefiniowane …

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zegarek? Read More »

Fundacja rodzinna – jakie są korzyści podatkowe?

Od 22 maja funkcjonują przepisy ustawy o fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jest instytucją stosowaną już w innych krajach Unii Europejskiej i w końcu doczekała się regulacji również w Polsce. Dolce vita podatnika! Fundacja rodzinna podlega szeregowi zwolnień podatkowych. Przede wszystkim fundacja rodzinna jest osobą prawną, więc podlega pod CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. I co najlepsze – jest z niego podmiotowo zwolniona. Oczywiście istnieją wyjątki, …

Fundacja rodzinna – jakie są korzyści podatkowe? Read More »

Kto i kiedy jest podatnikiem VAT?

Podatek od towarów i usług potocznie nazywany podatkiem VAT jest daniną, którą przedsiębiorca ma obowiązek płacenia do urzędu skarbowego. Podatek VAT jest odrębnym podatkiem od PIT-u, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych oraz CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowaniu podatkiem VAT są podlega: – sprzedaż towarów i usług wykonywana w Polsce – eksport towarów – import towarów – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wewnątrzwspólnotowa dostawa …

Kto i kiedy jest podatnikiem VAT? Read More »

Ulga prowzrostowa

Czym jest ulga prowzrostowa? Każdemu podatnikowi sprzedającemu produkty przez siebie wytworzone, przysługuje tzw. ulga prowzrostowa, nazywana również ulgą na ekspansję. Podatnik taki przy osiąganiu zysków innych niż kapitałowe może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów do wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym z tej sprzedaży, jednak maksymalnie do 1 mln zł. Komu ulga prowzrostowa …

Ulga prowzrostowa Read More »

Co jest kosztem uzyskania przychodu?

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle prosta. Są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia/zachowania źródła przychodów. Proste, prawda? Nie do końca. Po pierwsze, mamy katalog art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT). Tutaj warto zajrzeć w pierwszej kolejności, jeśli nie jesteśmy pewni, czy coś będzie kosztem uzyskania przychodu. Wydatek aby go uznać za koszt uzyskania przychodu musi ponadto być wyraźnie i dokładnie udokumentowany, a także …

Co jest kosztem uzyskania przychodu? Read More »

Czynny żal – sposób na uniknięcie kary?

„Czynny żal” to instytucja uregulowana w przepisach kodeksu karno-skarbowego. Umożliwi ona uniknięcie ukarania, w niektórych sytuacjach, za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. „Czynny żal” jest pismem sformalizowanym a zatem wymaga odpowiedniej: treści, formy i czasu. Jeżeli „czynny żal” jest skuteczny to  zapewnia sprawcy czynu bezkarność w odniesieniu do popełnionego czynu. „Czynny żal” wynika z art. 16 ustawy kodeks karno-skarbowy i jest zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa lub …

Czynny żal – sposób na uniknięcie kary? Read More »

Instytucja składu VAT

W Ministerstwie Finansów rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym.  Zwolnienia dotyczą m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie …

Instytucja składu VAT Read More »

Ulga dla pracującego seniora

Wraz z wprowadzeniem zmian w „Polskim Ładzie” poprawiła się również sytuacja rencistów i emerytów. Wprowadzone zostały przepisy dla określonej grupy osób, które pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nadal są czynne zawodowo i nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych. Potocznie ulga ta nazywana jest „ulgą dla pracujących seniorów” i polega na zwolnieniu z podatku przychodów seniorów w kreślonym zakresie. Przepisem regulujący to zwolnienie przedmiotowe to art. 21 ust. 1 pkt 154 …

Ulga dla pracującego seniora Read More »

Limit transakcji gotówkowych

Obecnie limit transakcji gotówkowych dotyczy tylko przedsiębiorców i firm. Od 2024 limit ten obowiązywał będzie również konsumentów. Obowiązek wykorzystywania rachunku płatniczego do dokonywania zapłaty lub przyjmowania należności uregulowany został w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221). Zgodnie z przywołanym przepisem w roku 2023 dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem …

Limit transakcji gotówkowych Read More »