Nieautoryzowane transakcje

Kradzież pieniędzy z rachunku bankowego: CZY WSKAZANIE W POLECENIU PRZELEWU NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA ODBIORCY SPOWODUJE UTRATĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH?

W pierwszej kolejności chcąc odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, wskazać należy, że zasadniczo odpowiedzialność za przekazanie środków pieniężnych niewłaściwemu podmiotowi w skutek wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego nie będzie ciążyć na osobie zlecającej polecenie przelewu. Oznacza to w praktyce, że jeżeli w skutek błędnego oznaczenia numeru konta bankowego Twoje pieniądze trafią do innego podmiotu, aniżeli ten który został przez Ciebie wskazany jako ich odbiorca (na podstawie np. nazwy i adresu), a banki uczestniczące w tymże cyklu …

Kradzież pieniędzy z rachunku bankowego: CZY WSKAZANIE W POLECENIU PRZELEWU NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA ODBIORCY SPOWODUJE UTRATĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH? Read More »

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: CO JEŚLI BANK PRZELEJE TWOJE PIENIĄDZE NA RACHUNEK NIENALEŻĄCY DO WSKAZANEGO ODBIORCY?

W przypadku gdy bank przeleje środki pieniężne na rachunek nienależący do wskazanego odbiorcy, co za tym idzie, nie dokona weryfikacji wskazanego odbiorcy wraz z właścicielem rachunku bankowego, na który przelewane są środki, ponosi za to pełną odpowiedzialność. Celem zobrazowania niniejszego stwierdzenia pozwolę przytoczyć sobie sprawę nieuczciwej pracownicy, nad którym to rozstrzygnięciem pochylił się Sąd Najwyższy. Joanna K. była zatrudniona w firmie Katarzyny B. kilka lat. Do jej obowiązków, m.in. należało przelewanie środków pieniężnych w celu zaspokojenia …

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: CO JEŚLI BANK PRZELEJE TWOJE PIENIĄDZE NA RACHUNEK NIENALEŻĄCY DO WSKAZANEGO ODBIORCY? Read More »

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: KTO PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt I ACa 1174/16 w przypadku gdy właściciel rachunku zostanie ofiarą oszustwa i zainstaluje na swoim urządzeniu złośliwe oprogramowanie pomimo posiadania zabezpieczeń, które wykrada jego dane, odpowiedzialność za transakcje z rachunku ponosi bank.  W przedmiotowej sprawie powodowie domagali się od banku zasądzenia przelanych, poprzez nieautoryzowane przez nich transakcje, pieniędzy pochodzących z ich rachunku bankowego. Przy jednym z logowań na wyświetlił się komunikat, …

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: KTO PONOSI ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ? Read More »

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: ZNIKAJĄCE PIENIĄDZE Z RACHUNKU BANKOWEGO – RYZYKO BANKU

Poszkodowana domagała się zasądzenia od pozwanego banku na swoją rzecz kwoty niemalże 129.000,00 zł, stanowiącej kwotę, która w skutek nieautoryzowanej przez nią transakcji, zniknęła z jej rachunku bankowego. Sąd Okręgowy zasądzając na jej rzecz dochodzone roszczenie, wskazał, iż ryzyko dokonania wypłaty z rachunku do rąk osoby nieuprawnionej oraz dokonanie rozliczenia pieniężnego na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę nieuprawnioną obciąża bank, także w sytuacji objęcia umowy rachunku bankowego bankowością internetową. Źródło: Wyrok Sądu …

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: ZNIKAJĄCE PIENIĄDZE Z RACHUNKU BANKOWEGO – RYZYKO BANKU Read More »