Alimenty dla studenta

Wiele osób uznaje, że w polskim prawie obowiązują alimenty do 26 roku życia. Tymczasem orzeczony przez sąd obowiązek alimentacyjny nigdy nie jest ograniczony żadnymi ramami czasowymi. Przy zasądzaniu alimentów pod uwagę bierze się inne okoliczności niż wiek uprawnionego do alimentacji czy fakt kontynuowania przez dziecko nauki.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przywidują jednego, uniwersalnego terminu zakończenia obowiązku alimentacyjnego. Termin ten zależy jest od różnorodnych czynników, w tym od stanu majątkowego rodziców, zdolności dochodowych dziecka oraz jego postawy.

W praktycznych rozważaniach często przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny trwa do 26 roku życia z założeniem, że osoba otrzymująca alimenty powinna znaleźć zatrudnienie i być samowystarczalna.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku ciężkiej choroby lub niepełnosprawności dziecka, obowiązek ten może być trwały.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny?

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice muszą płacić alimenty na rzecz swojego dziecka, jeśli nie jest ono w stanie samemu zarabiać na siebie.  Ponadto majątek dziecka nie może być na tyle duży by pokrywał koszty jego życia i edukacji. Rodzice mogą nie płacić alimentów na pełnoletnie dziecko w przypadku kiedy spowodowałoby to dla nich duże trudności finansowe lub gdy dziecko nie próbuje zdobyć pracy czy kwalifikacji by być samodzielnym finansowo.

Obowiązek alimentacyjny można uchylić na wniosek zobowiązanego do alimentacji. W takim postępowaniu sąd będzie brał pod uwagę zarówno:

  • czynniki związane z dzieckiem – jego kwalifikacje, możliwości, zdolności, chęć kontynuowania nauki, osiągane wyniki;
  • czynniki związane z rodzicem zobowiązanym do płacenia alimentów, – posiadany majątek, wysokość wynagrodzenia, stan zdrowia, możliwości zarobkowe.

Alimenty na dziecko uczące się zaocznie

Podczas gdy alimenty na dziecko uczące się dziennie są często oczywiste, to w przypadku studenta uczącego się zaocznie sprawa może być bardziej skomplikowana.

Jeżeli dziecko uczące się w trybie zaocznym zostanie pozbawione środków utrzymania, może to dla sądu stanowić zagrożenie dla jego rozwoju. Jest to bezpośrednio związane rodzicielskim obowiązkiem troszczenia się o dziecko.

Dorosłe dziecko może jednak niekiedy wykorzystywać fakt podjęcia studiów jako wymówkę, aby nadal pobierać alimenty od rodzica i nie utrzymywać się samodzielnie. W takiej sytuacji zobowiązany powinien wystąpić z pozwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, uzasadniając go odpowiednimi argumentami. 

Jeśli student nie osiąga odpowiednich postępów w nauce (na przykład wielokrotnie powtarza semestry) sąd również może uznać, że nie ma podstaw do wypłacania alimentów.

Sąd może także uwzględniać postawę dziecka wobec rodziców. Jeżeli na przykład dochodzi do poważnych konfliktów i zerwania stosunków sąd może nie przyznać alimentów.

Sprawa o alimenty

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego może być bardzo skomplikowane. Zarówno kiedy chcemy pozwać rodzica o alimenty, jak i kiedy zostaliśmy o nie pozwani, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Profesjonalista po ustaleniu stanu faktycznego będzie mógł dobrać optymalną strategię i skutecznie poprowadzić sprawę o alimenty.

Więcej artykułów