3 SPOSOBY NA PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Małżeńskie sprawy majątkowe często stają się prawdziwą “kością niezgody”. 

I chociaż o podziale majątku często mówi się w odniesieniu do rozwodu, to jednak i bez niego jest on możliwy. Aby tego dokonać, małżonkowie w pierwszej kolejności muszą znieść wspólność majątkową, którą uzyskali w dniu ślubu. Co jednak zrobić dalej? W jaki sposób można dokonać podziału majątku?

Pierwszą możliwością jest podział fizyczny majątku wspólnego między małżonków.

Na przykład telewizor jest mój a komputer Twój. Ten sposób polega napodziale tych składników majątkowych, które dają się podzielić oraz na przyznaniu przedmiotów majątkowych, które nie dają się podzielić, każdemu z małżonków stosownie do wielkości ich udziałów w majątku wspólnym.

Jeżeli jednemu z małżonków w wyniku podziału fizycznego przypadną przedmioty majątkowe, których łączna wartość jest niższa niż wartość przysługującego mu udziału w majątku wspólnym, może domagać się od drugiego małżonka uiszczenia na jego rzecz dopłat celem wyrównania różnicy.

Drugą możliwością jest przyznanie rzeczy stanowiących majątek wspólny jednemu z małżonków, przy jednoczesnym orzeczeniu obowiązku spłaty na rzecz drugiego małżonka.

Ten sposób wykorzystywany jest w szczególności w sytuacji, kiedy danego składnika majątku nie da się podzielić fizycznie. Sąd przy sposobie spłaty bierze pod uwagę propozycje stron, jeżeli są one zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami współżycia społecznego. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków, własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Jeżeli opisane w powyższym akapicie sposoby podziału majątku wspólnego nie są możliwe, sąd może również dokonać – co ma jednak miejsce wyjątkowo i dotyczy zwykle nieruchomości – podziału majątku wspólnego przez sprzedaż składników majątku stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Po przeprowadzeniu licytacji i dokonaniu sprzedaży, uzyskaną sumę dzieli się między właścicieli. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten tryb związany jest z konkretnymi kosztami, co więcej – najczęściej suma uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w tym trybie jest zdecydowanie niższa niż suma, którą można otrzymać na wolnym rynku.

Opłaty

Składając wniosek o sądowy podział majątku wspólnego, należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w kwocie 1000 zł. Natomiast jeśli udałoby się byłym małżonkom dojść do porozumienia co do sposobu podziału wszystkich składników majątkowych i ich wartości, wówczas opłata wynosi 300 zł.

Jeśli nie stać Cię na ponoszenie kosztów w takiej wysokości, możesz złożyć wniosek do sądu o zwolnienie Cię od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości albo w części.

Możesz również wnosić o ustanowienie dla Ciebie pełnomocnika z urzędu.

O autorze

Kornelia Piątek

Kornelia Piątek

Specjalista ds. kontaktu z klientem

O MNIE

Studentka Komunikacji promocyjnej i Kryzysowej na Uniwersytecie Śląskim.

Swoje zainteresowania zawodowe rozwija już od początku studiów. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nauka jest niezwykle ważna, jednak najlepszym co można zrobić ze zdobytą wiedzą jest wykorzystanie jej w praktyce. Dlatego z takim zapałem angażuje się w pracę. Pasjonuje się wszelakim procesem twórczym i marketingiem internetowym.

W wolnym czasie działa w wolontariatach. Wspiera fundacje działające na terenie Wrocławia i Katowic otaczające opieką zwierzęta bezdomne. Natomiast wieczory spędza nad dobrą książką, czytając lub tworząc poezję.

KONTAKT


Więcej artykułów