BARTŁOMIEJ WIECZOREK

O mnie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Po studiach odbył aplikacje adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, której zwieńczeniem był pozytywnie zdany egzamin adwokacki w 2015 roku.
Swoje ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów, podczas pracy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz kancelariach adwokackich.
Praktykę zawodową skupia na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym (w szczególności zobowiązania, prawo rzeczowe i lokalowe), gospodarczym, karnym w tym prawie karnym skarbowym i karnym wykonawczym.
Wolne chwile przeznacza na podróże, te dalekie i te krótkie. Jego motto brzmi: „Ludziom uśmiechniętym, żyję się łatwiej”.

Kontakt

tel.: +48 502 903 745
e-mail: b.wieczorek@pirozek.pl