Czytelnia

BLOG

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: CZY WSKAZANIE W POLECENIU PRZELEWU NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA ODBIORCY SPOWODUJE UTRATĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH?

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: CZY WSKAZANIE W POLECENIU PRZELEWU NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA ODBIORCY SPOWODUJE UTRATĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH?

W pierwszej kolejności chcąc odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, wskazać należy, że zasadniczo odpowiedzialność za przekazanie środków pieniężnych niewłaściwemu podmiotowi w skutek wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego nie będzie ciążyć na osobie...

czytaj dalej
NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: CO JEŚLI BANK PRZELEJE TWOJE PIENIĄDZE NA RACHUNEK NIENALEŻĄCY DO WSKAZANEGO ODBIORCY?

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE: CO JEŚLI BANK PRZELEJE TWOJE PIENIĄDZE NA RACHUNEK NIENALEŻĄCY DO WSKAZANEGO ODBIORCY?

W przypadku gdy bank przeleje środki pieniężne na rachunek nienależący do wskazanego odbiorcy, co za tym idzie, nie dokona weryfikacji wskazanego odbiorcy wraz z właścicielem rachunku bankowego, na który przelewane są środki, ponosi za to pełną odpowiedzialność. Celem...

czytaj dalej
SZKODY GÓRNICZE: CZY MOŻNA DOKONAĆ ZABEZPIECZEŃ PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI, JEŚLI KOPALNIA NIE ROZPOCZĘŁA JESZCZE WYDOBYCIA?

SZKODY GÓRNICZE: CZY MOŻNA DOKONAĆ ZABEZPIECZEŃ PRZED SZKODAMI GÓRNICZYMI, JEŚLI KOPALNIA NIE ROZPOCZĘŁA JESZCZE WYDOBYCIA?

Dokonanie zabezpieczenia nieruchomości przed szkodami górniczymi i domaganie się ich zwrotu od kopalni nie może być uważane za przedwczesne, jeśli zakład górniczy jeszcze nie rozpoczął eksploatacji, a w rejonie danej nieruchomości istnieją udokumentowane zasoby węgla,...

czytaj dalej
KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej...

czytaj dalej
UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Szkody górnicze powodują negatywne konsekwencje, jednak osoba poszkodowana nie pozostaje bez opieki prawnej. Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i sam kodeks cywilny przewidują sposób naprawienia takich szkód oraz zasady dochodzenia należnego...

czytaj dalej
WYSOKOŚĆ ZADATKU

WYSOKOŚĆ ZADATKU

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat tego ile powinna wynosić wysokość zadatku przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak. W praktyce obrotu cywilnoprawnego istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wartość wręczonych...

czytaj dalej
OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Polisolokaty są dostępnym na rynku usług finansowych produktem, stanowiącym umowę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Według danych przedstawionych przez Rzecznika Finansowego około 5 milionów Polaków zainwestowało w nie swoje środki finansowe. Wartość...

czytaj dalej
Dobra wieść dla dłużników bankowych

Dobra wieść dla dłużników bankowych

O bankach mówiono i mówi się wiele, tak że czasem trudno oddzielić fałsz od prawdy. Jest jednak jedna rzecz, która jest zawsze prawdziwa w stosunku do nich, można by rzec – o ironio – bankowo pewna. Mianowicie: banki nie odpuszczają swoich pieniędzy. Kredyty i...

czytaj dalej
Jak chronić pomysł?

Jak chronić pomysł?

W każdej branży, a w szczególności branży kreatywnej, pomysł to często najważniejszy element sukcesu, odróżniający przedsiębiorcę, zaraz obok jego talentu i warsztatu, od konkurencji…

czytaj dalej

Ochrona danych osobowych w firmie

Ochrona danych osobowych Choć przedsiębiorcy nierzadko jeszcze nie zdają sobie sprawy z wagi i konieczności ochrony danych osobowych, w których są posiadaniu, GIODO podejmuje coraz bardziej zaawansowane kroki mające na celu kontrolowanie przestrzegania prawa i karania...

czytaj dalej
Zmiany w VAT 2014

Zmiany w VAT 2014

Każdy kolejny rok kalendarzowy przyzwyczaił nas do zmian w podatkach, a w szczególności, w podatku VAT. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, najistotniejsza zmiana dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego a dokładniej jego przyspieszenie oraz...

czytaj dalej
PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

W dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego przyzwyczajamy się do tego, że informacje na temat niemal każdego z nas z łatwością odnajdujemy w Internecie. Ukończone szkoły, odbyte staże, miejsce pracy, stan cywilny, stanowisko w firmie, zainteresowania i...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek Katowice

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12 tel.: 32 205 50 13 e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 65 1020 2313 0000 3802 0547 0002
SWIFT: BPKOPLPW

Nasz zespół