Czytelnia

Zachowek od obdarowanego.

Zachowek od obdarowanego.

Pani Maria przez całe życie pomagała swoim najbliższym. Zarówno synowie, jak i wnuki zawsze mogli liczyć na jej pomoc. W pewnym momencie Pani Maria uznała, iż powinna uporządkować swoje sprawy finansowe i postanowiła przekazać najbliższym swój majątek już teraz. Pani...

czytaj dalej
Szkody górnicze: Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać? Przywrócenie do stanu poprzedniego czy też zapłata środków pieniężnych, co jest korzystniejsze dla poszkodowanego?

Szkody górnicze: Jaką formę naprawy szkód górniczych wybrać? Przywrócenie do stanu poprzedniego czy też zapłata środków pieniężnych, co jest korzystniejsze dla poszkodowanego?

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wybór sposobu naprawy szkody (w tym także pochodzenia górniczego) należy do swobodnego uznania poszkodowanego. Zasada ta zostaje ograniczona w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe...

czytaj dalej
Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie kradzieży pieniędzy z konta – sprawdź czy odzyskasz swoje utracone środki. Kilka słów o rozpatrywaniu reklamacji przez bank.

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawie kradzieży pieniędzy z konta – sprawdź czy odzyskasz swoje utracone środki. Kilka słów o rozpatrywaniu reklamacji przez bank.

W środę, 23 września 2020 r. Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pierwszy pozew przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. Jest do znakomity dowód na to, że nie tylko osoby poszkodowane przestępstwem mogą samodzielnie dochodzić swoich praw przed Sądem...

czytaj dalej
Zachowek a zasady współżycia społecznego

Zachowek a zasady współżycia społecznego

Zachowek jest jednym z tych tematów, który wywołuje największe poruszenie i emocje w zakresie prawa spadkowego. Nierzadko powoduje również powstanie sporów rodzinnych, które przenoszą się na wieloletnie sprawy sądowe. Przypomnijmy zatem krótko, że zgodnie z art. 991 §...

czytaj dalej
Zrzeczenie się zachowku

Zrzeczenie się zachowku

Czy można się zrzec roszczenia o zachowek? Pani Anna i Pan Piotr są rodzeństwem, które bardzo dobrze się dogaduje. Po śmierci ich matki ojciec Pani Anny i Pana Piotra postanowił, iż sporządzi testament, w którym cały swój majątek przekaże swojej córce. Przyczyn...

czytaj dalej
kradzież pieniędzy z rachunku bankowego: Nieautoryzowane transakcje- z perspektywy Rzecznika Finansowego

kradzież pieniędzy z rachunku bankowego: Nieautoryzowane transakcje- z perspektywy Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy, w związku z negatywną w jego opinii praktyką banków, opublikował Analizę - Nieautoryzowane transakcje – zasady i główne problemy, skupiającą się na bezprawnym pozbawianiu środków klientów banków. Jak zauważa Rzecznik, co roku wrasta liczba wniosków...

czytaj dalej
SZKODY GÓRNICZE: WSPÓŁWŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH I WSPÓŁUCZESTNICTWO MATERIALNE A KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO.

SZKODY GÓRNICZE: WSPÓŁWŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH I WSPÓŁUCZESTNICTWO MATERIALNE A KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO.

Wyrokiem z dnia 19.03.2019 r., Sąd Okręgowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny, Ośrodek Zamiejscowy w R., sygnatura akt: II Cgg 5/17, w sprawie z powództwa trzech osób fizycznych (I.N., A.N. (1), A.N. (2)), przeciwko pozwanej - spółce węglowej o naprawienie szkód...

czytaj dalej
Ubezpieczenia: Uszkodzone sufit, ściany i panele, czyli jak dochodzić odszkodowania za zalanie mieszkania z polisy odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenia: Uszkodzone sufit, ściany i panele, czyli jak dochodzić odszkodowania za zalanie mieszkania z polisy odpowiedzialności cywilnej?

Państwo Jabłońscy po długiej podróży samochodem wrócili do swojego mieszkania i zastali  wielką kałużę wody na środku pokoju gościnnego. Poszkodowani czym prędzej udali się do sąsiada z góry i stanowczo poprosili o wyłączenie dopływu wody. Okazało się, że przyczyną...

czytaj dalej
Nieautoryzowane transakcje: Skuteczny atak hakerów jest możliwy mimo zainstalowania programu antywirusowego.

Nieautoryzowane transakcje: Skuteczny atak hakerów jest możliwy mimo zainstalowania programu antywirusowego.

Warto wiedzieć, że złośliwe oprogramowanie jest systematycznie ulepszane i istnieją nawet programy, które po zainfekowaniu naszego komputera, samoczynnie się usuwają, co uniemożliwia ich wykrycie przez pogramy antywirusowe. Zdaniem jednak Sądu Okręgowego w Łodzi to...

czytaj dalej
Małoletni a odrzucenie spadku

Małoletni a odrzucenie spadku

Często zdarza się, iż w skład spadku wchodzą same długi, albo wartość aktów nie przewyższa pasywów. Jedną z form obrony przed przyjęciem takiego spadku jest jego odrzucenie. Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu...

czytaj dalej
Kradzież pieniędzy z konta bankowego: czy klient odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane skradzionym mu lub utraconym przez niego instrumentem płatniczym ?

Kradzież pieniędzy z konta bankowego: czy klient odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane skradzionym mu lub utraconym przez niego instrumentem płatniczym ?

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE HANDLOWE: CZY KLIENT ODPOWIADA ZA NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE PŁATNICZE DOKONANE SKRADZIONYM MU LUB UTRACONYM PRZEZ NIEGO INSTRUMENTEM PŁATNICZYM ? Co do zasady odpowiedź jest negatywna, ale jak to w życiu bywa, zawsze znajdzie się jakiś...

czytaj dalej
SZKODY GÓRNICZE: WYCHYLENIA SIĘ BUDYNKU OD PIONU NA SKUTEK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO W KONTEKŚCIE SPOSOBÓW USTALANIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

SZKODY GÓRNICZE: WYCHYLENIA SIĘ BUDYNKU OD PIONU NA SKUTEK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO W KONTEKŚCIE SPOSOBÓW USTALANIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 981) Prawo geologiczne i górnicze wychylenie się od pionu konstrukcji budynku na skutek ruchu zakładu górniczego...

czytaj dalej
Kradzież pieniędzy z rachunku bankowego: CZY WSKAZANIE W POLECENIU PRZELEWU NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA ODBIORCY SPOWODUJE UTRATĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH?

Kradzież pieniędzy z rachunku bankowego: CZY WSKAZANIE W POLECENIU PRZELEWU NIEWŁAŚCIWEGO NUMERU KONTA ODBIORCY SPOWODUJE UTRATĘ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH?

W pierwszej kolejności chcąc odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, wskazać należy, że zasadniczo odpowiedzialność za przekazanie środków pieniężnych niewłaściwemu podmiotowi w skutek wprowadzenia błędnego numeru rachunku bankowego nie będzie ciążyć na osobie...

czytaj dalej
KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

KARA UMOWNA A PONIESIONA PRZEZ WIERZYCIELA SZKODA

Zastrzeżenie kary w umowie jest dla wierzyciela atrakcyjne przede wszystkim ze względów dowodowych. Dochodząc odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych, to na wierzycielu ciąży obowiązek udowodnienia poniesionej szkody oraz jej...

czytaj dalej
UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Szkody górnicze powodują negatywne konsekwencje, jednak osoba poszkodowana nie pozostaje bez opieki prawnej. Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i sam kodeks cywilny przewidują sposób naprawienia takich szkód oraz zasady dochodzenia należnego...

czytaj dalej
WYSOKOŚĆ ZADATKU

WYSOKOŚĆ ZADATKU

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat tego ile powinna wynosić wysokość zadatku przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak. W praktyce obrotu cywilnoprawnego istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wartość wręczonych...

czytaj dalej
OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Polisolokaty są dostępnym na rynku usług finansowych produktem, stanowiącym umowę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Według danych przedstawionych przez Rzecznika Finansowego około 5 milionów Polaków zainwestowało w nie swoje środki finansowe. Wartość...

czytaj dalej
Dobra wieść dla dłużników bankowych

Dobra wieść dla dłużników bankowych

O bankach mówiono i mówi się wiele, tak że czasem trudno oddzielić fałsz od prawdy. Jest jednak jedna rzecz, która jest zawsze prawdziwa w stosunku do nich, można by rzec – o ironio – bankowo pewna. Mianowicie: banki nie odpuszczają swoich pieniędzy. Kredyty i...

czytaj dalej
Jak chronić pomysł?

Jak chronić pomysł?

W każdej branży, a w szczególności branży kreatywnej, pomysł to często najważniejszy element sukcesu, odróżniający przedsiębiorcę, zaraz obok jego talentu i warsztatu, od konkurencji…

czytaj dalej

Ochrona danych osobowych w firmie

Ochrona danych osobowych Choć przedsiębiorcy nierzadko jeszcze nie zdają sobie sprawy z wagi i konieczności ochrony danych osobowych, w których są posiadaniu, GIODO podejmuje coraz bardziej zaawansowane kroki mające na celu kontrolowanie przestrzegania prawa i karania...

czytaj dalej
Zmiany w VAT 2014

Zmiany w VAT 2014

Każdy kolejny rok kalendarzowy przyzwyczaił nas do zmian w podatkach, a w szczególności, w podatku VAT. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, najistotniejsza zmiana dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego a dokładniej jego przyspieszenie oraz...

czytaj dalej
PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

W dobie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego przyzwyczajamy się do tego, że informacje na temat niemal każdego z nas z łatwością odnajdujemy w Internecie. Ukończone szkoły, odbyte staże, miejsce pracy, stan cywilny, stanowisko w firmie, zainteresowania i...

czytaj dalej

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12 tel.: 32 205 50 13 e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW

Nasz zespół