Postępowania sądowe

Postępowania sądowe

Od początku swojej działalności Kancelaria bierze udział w toku licznych postępowań z zakresu prawa cywilnego (w tym rodzinnego), gospodarczego oraz karnego. Nabyte doświadczenie oraz posiadana wiedza prawników Pirożek & Pirożek umożliwiają nam na dostarczanie... czytaj dalej
Umowy

Umowy

Prawidłowo skonstruowana umowa jest niezbędnym elementem każdej transakcji handlowej. Doświadczenie pozwala nam zabezpieczyć interesy naszych Klientów w możliwie największym stopniu. Kreatywne podejście gwarantuje dopasowanie treści umowy do potrzeb Klienta. Nasze... czytaj dalej
Prawo bankowe

Prawo bankowe

Zmiany w zakresie stosowania Bankowych Tytułów Egzekucyjnych? Ochrona informacji stanowiących tajemnicę bankową? Nowa ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez banki? Obowiązki wynikające z ustawy o usługach płatniczych? Gwarancje bankowe i akredytywy? Kredyty i... czytaj dalej
Oddłużanie

Oddłużanie

Nasza Kancelaria oferuje pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia,... czytaj dalej
Prawo autorskie

Prawo autorskie

Prawa autorskie i dobra osobiste to jedne z najcenniejszych praw – nie tylko twórców z branży kreatywnej, ale każdego przedsiębiorcy. Dobra osobiste, takie jak pomysł, dobre imię, prywatność i renoma to w każdej branży duży skarb i często może być przedmiotem... czytaj dalej
Nieruchomości i prawo budowlane

Nieruchomości i prawo budowlane

Nieustanne zmiany prawa dotyczącego nieruchomości często wprowadzają w zakłopotanie, a konieczności jego stosowania nie sposób uniknąć, choćby przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. Dlatego wychodząc temu problemowi naprzeciw specjalizujemy się w kompleksowej pomocy... czytaj dalej
Szkody górnicze

Szkody górnicze

Śląsk – serce polskiego górnictwa węgla kamiennego. Tam jednak, gdzie wydobywane jest czarne złoto, negatywne konsekwencje tej działalności są nieuchronne. Szkody nią spowodowane mogą występować zarówno w trakcie jej prowadzenia, jak i wiele lat później. Trzy... czytaj dalej

Aktualności

Kredyt walutowy – co z nim począć?

W sprawach dotyczących kredytów frankowych sądy niejednokrotnie stwierdzały, że niektóre postanowienia umowne, w szczególności te dotyczące przeliczania złotówek na franki szwajcarskie i franków na złotówki, mają charakter postanowień niedozwolonych. Sądy zwracały... czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń o naprawę szkód górniczych

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 r. znowelizowanej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, zmianie uległy terminy przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych. Poprzednio obowiązujące przepisy odsyłały wprost do Kodeksu cywilnego, który dla roszczeń z czynów... czytaj dalej

„Czym jest oryginalność? Niewykrytym plagiatowaniem”

Zgodnie z definicją słownikową zawartą w encyklopedii PWN za plagiat uważa się: „przywłaszczenie cudzego utworu, pracy naukowej, dzieła artystycznego itp., także zapożyczenie z cudzych dzieł podane jako własne i opublikowanie pod własnym nazwiskiem; według prawa polskiego jest przestępstwem”[2]. Samo pojęcie plagiatu nie jest de facto pojęciem prawnym, jest jednak ściśle powiązane z prawem autorskim.

czytaj dalej

Roszczenia twórcy w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych

Jeśli autorskie prawa osobiste zostaną naruszone, twórcy przysługują następujące roszczenia:

– twórca może żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie,
– a jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

czytaj dalej

Polecane publikacje

Kredyt walutowy – co z nim począć?

W sprawach dotyczących kredytów frankowych sądy niejednokrotnie stwierdzały, że niektóre postanowienia umowne, w szczególności te dotyczące przeliczania złotówek na franki szwajcarskie i franków na złotówki, mają charakter postanowień niedozwolonych. Sądy zwracały...

Przedawnienie roszczeń o naprawę szkód górniczych

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 r. znowelizowanej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, zmianie uległy terminy przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych. Poprzednio obowiązujące przepisy odsyłały wprost do Kodeksu cywilnego, który dla roszczeń z czynów...

O przetwarzaniu danych osobowych byłych klientów banków słów kilka.

Świadomość istnienia prawnej ochrony danych osobowych ciągle rośnie, jednak gąszcz przepisów regulujących tą działkę prawa jest dla niektórych trudny do przejścia, zrozumienia i egzekwowania. Codziennie nasze skrzynki e-mailowe zalewane są falą informacji handlowych,...

Odpowiedzialność karna dłużnika za działanie na szkodę wierzycieli

Po roku postępowania sądowego nareszcie uzyskujemy tytuł wykonawczy na dłużnika, którego nierzetelne postępowanie doprowadziło nas na skraj niewypłacalności. Spłata jest na wyciagnięcie ręki – przecież dłużnik nawet nie kryje się ze swoim dobrobytem, jeździ nowym...

Nasz zespół

Kontakt

Kancelaria Katowice

Pirożek & Pirożek
Kancelaria Adwokacka
al. Wojciecha Korfantego 51
40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13

e-mail: kancelaria@pirozek.pl